Реклама / Ads
0| 8403 |05.04.2016 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Политици, поне веднъж защитете клиентите на КТБ, а не крадците!

.
Повод за това проучване са отговорът в НС на Горанов на въпроса на Г. Кадиев, интервютата на Председателя на УС на ФГВ Р.Миленков пред БНТ на 11.03.2016 г., на министъра на финансите В.Горанов на 12.03 и 01.04.2016 г. и основните акценти на дебатите по казуса КТБ-АликсПартнърс в Народното събрание на 01.04.2016 г.
Нека политиците, депутатите, министрите, ръководителите на ФГВ , омбудсманът /предишният и новият/, водещите на коментарните предавания по БНТ ...бъдат така добри да ни напомнят СПОМЕНАЛИ ЛИ СА ВЪВ ВСЕКИДЕВНИТЕ СИ ИЗКАЗВАНИЯ, РЕЧИ, САМОРЕКЛАМА...ОТ ДВЕ ГОДИНИ НАСАМ ПОНЕ ЕДИН ПЪТ КРЕДИТОРИТЕ НА БАНКАТА – ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИЗОВАЛИ ЛИ СА ПОНЕ ВЕДНЪЖ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ. А кредиторите /вложителите/ в КТБ не са нито ВИП, нито ПЕП /политически изложени лица/, нито привилегировани клиенти, каквито са били много от гореспоменатите. Защо ли в изказваето си пред БНТ В.Горанов на 1 април отново прогнозира събирането от масата на несъстоятелността само на такава сума, достатъчна за връщането на заема, отпуснат от държавата на ФГВ.

Става въпрос именно за непрекъснатото потъпкване на правата на кредиторите на КТБ и непрекъснатото увреждане на интересите им даже и в случая с наемането на чуждестранна разследваща фирма, за демонстративното им  игнориране в споменатите, а и във всички други интервюта на В.Горанов. Логично е да се предположи, че той изразява адекватно пренебрежителното отношение на Б.Борисов, МС и НС към голяма обществена група, лишена от собствеността и правата си!

Нека в този контекст разгледаме основните въпроси, свързани със защитата на интересите на кредиторите, т.е. запазването и съхраняването на масата на несъстоятелността на КТБ с оглед осребряването й при максимални оценки, цени и налични активи:

-          1. Прозрачност на действията на ФГВ по отношение на изразходването на средства, които принадлежат на кредиторите;

-          2. Съдебно преследване и изискването на най-строги наказания за отклоняване, кражба, невъзбрана, неналагане на запорни и други мерки върху активи на банката и за неправомерно изразходване на средства от страна на квестори и синдици и ФГВ по повод на дадани разрешения за сключване на договори и завеждане на съдебни искове.

-          3. Недопускането на дискриминация спрямо различните групи кредитори.

Прозрачността по отношение на всички законови действия и финасови решения представляват интерес за не само за представляваната от нас  обществена група, но и за цялото гражданско общество, особено когато става въпрос за основни човешки ценности – права и собственост.

Досега десетки пъти сме писали и изисквали разсекретяването на докладите за обезценки на наетите за 2,5 млн.лв. консултантски дружества и извършването на одит на КТБ. Само тогава бихме преценили законно ли е отнемането на лиценза на банката. Но: обзценките бяха обявени за одит, излъгани по повод мониторинга върху финансовите дисбаланси се оказахме не само ние, но и Европейската комисия.. Автори на измамата бяха управителят и членовете на УС на БНБ - едни от главните виновници за фалита на КТБ, подкрепени от правителството, Народното събрание и любителските доклади на Временната комисия и др.

 Преизбирането на старите подуправители в новия УС на БНБ, заедно с юристконсулта, обявил,  според информация на нашите членове в БНБ, че за положителното решение на делята  БНБ ще разчита на Д.Пеевски, е начин средностатистическият българин никога на не разбере истината. Същата цел преследва и незаконното оставане на Н.Кордовска в УС на ФГВ – тя не атакува незаконното прехвърляне на над 58 млн.лв. на фонда от КТБ след затварянето й, те не я обвиниха в неправомерно ползване на вътрешна информация за собствена материална изгода, нито потърсиха информация за произхода на парите й.

В същия контекст разглеждаме и договора на КТБ /н/  с „АликсПартнърс Сървисис” Великобритания ЛЛП. Нека видим клоновата мрежа и кадровия потенциал на тази фирма във Великобритания.

АликсПартнърс Лимитед е създадена във Великобритания през 2002 г. и като нейни съдружници са вписани АликсПартнърс ЛТД САЩ и 15-ина физически лица, граждани на САЩ, един французин, един швед и един канадец. Сред тях са и емблематичните за фирмата Аликс Джей , Джон Джоузеф Колинс и Дидие Фор – те са трима от петимата директори.  Понастоящем фирмата е останала само с 5 души. Възможно е, разбира се, за различни задачи да наемат отделни изпълнители.

АликсПартнърс Великобритания ЛЛП – е създадена юридически през  2010 г. с трима партньори : АликсПартнърс Великобритания ЛЛП , Джон Колинс и Дидие Фор. На 28.02.2011 г. АликсПартнърс Лтд  САЩ като патньор излиза от фирмата.

АликсПартнърс 2 Великобритания ЛЛП – е регистрирана юридически на 12.01.2015 г. и нейни партньори са само Аликспартнърс Лтд /Великобритания/,  Джон Колинс и Дидие Фор.

Тя е преименувана  впоследствие на АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП , а след покупката на аналогичното по дейност дружество „Золфо Купър Юроп” на 16.02.2015 г. партньорите /съдружниците нарастват до 22 – 1 фирма и 21 физически лица.

На 22.01.2016 г. АликсПартнърс Великобритания ЛЛП, Джон Колинс и Дидие Фор, основателите на фирмите АликсПартньърс в СЩ и Великобритания напускат всички дружества, а като партньори с ранг търговски директор във фирмата са избрани 19 души от състава на погълнатата фирма Золфо Купър Юроп. Т.е. от м.януари 2016 г. юридически нито АликсПартнърс Великобритания ЛЛП , нито АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП имат нещо общо с фирмата майка в САЩ, освен името.

За изясняване на връзката между дружествата и правото на „българската Аликс” да носи това наименование или да се възползва от репутацията на това търговско наименование зададохме с писмо няколко въпроса на фирмата-майка в САЩ, сред които най-важните бяха :

- Миноритарно ли е участието на АликсПартнърс  САЩ в АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП  и има ли американското дружество блокиращ глас.

- Специално за изпълнението на българския договор за КТБ ли е създадена АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП ?

- Има ли АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП франчайзингов договор, за да ползва наименованието АликсПартнърс?

- Какъв е механизмът за гарантиране и обезщетяване при евентуални искове срещу английската компания след или вследствие изпълнението на договора с КТБ, като се има предвид вида на регистрираното дружество – партньорство или тип събирателно дружество

      Тъй като не получихме отговор от САЩ, проучване на английския търговски закон даде отговор на нашите въпроси – в партньорския тип компания всички партньори са посочени в Търговския регистър и там  АликсПартнърс  САЩ и АликсПартнърс  Великобритания ЛЛП не присъстват.  На сайта на компанията – майка в клоновата мрежа на АликсПартнърс Лтд САЩ е включена само АликсПартнърс Великобритания ЛЛП. 

      Вероятно ако има франчайзингов договор за търговската марка „АликсПартнърс” той е от типа на договорите на фирмите Делойт, Ернест енд Янг, КПМГ в България – срещу определена годишна вноска да спазват добрите практики и методологии на компаниите-майки. За контрол, материална отговорност, съдебни спорове и щети не става въпрос. Затова сме сигурни, че клаузи, подобни на тези в консултантските доклади за оценка на обезценките в КТБ, целящи ясното дефиниране на целите, на които може да служат подобни консултантски услуги, са включени и в договора на синдиците на КТБ с английската компания . Т.е. най-вероятно проучванията не може да бъдат използвани за съдебни и други спорове, освен при изричното съгласие на изпълнителя. Отговорност за загуби, вреди, щети вледствие на препоръките, дадени в разработката, не се носи.

По-голям интерес от посочените по-горе подробности, обаче, пердставляват професионалните традиции на фирмата-изпълнител и професионалните качества на конкретните изпълнители на „разследването”, особено в контекста на основните задачи, включени в заданието и предмет на описателната част на договора между КТБ и изпълнителя.

По отношение на изпълнените задачи и резултатите в доклада на АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП  може да се съди от заданието в офертата за публичен тендер, публикувана и в „Бивол”, и съвместното прессъобщение на ФГВ и АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП, но тези въпроси ще разгледаме в подробности по-долу.

По-интересен за членовете ни, а може би и за някои държавни институции или Народното събрание,  е анализът на професионалните традиции на сурепекспертите от съществувалото до неотдавна дружество „Золфо-Купър Юроп”, влезли като партньори в „нашия” Аликс контрагент, които България в лицето на ФГВ и синдиците на КТБ е наела.

Двама от водещите основатели и експерти на „Золфо-Купър Юроп” са регистрирани в архивите на ФБР и МИ 5 – единият като изключителен  престъпник  от групата на „белите якички” в икономическата сфера, другият – като предполагаем участник /автор или в съдружие/  в огромен брой измами и/или фаалшифицирани одити и оценки .

В редица публикации, посветени на  АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП , бяха посочени доста данни за съоснователя и мажоригарен собственик на „Золфо-Купър Юроп” Нийл Купър. Дейността му в недалечната 2012 г. , окачествена като измама в индустриални размери, е сравнявана в британската и американската преса само с грандиозната Мадофф измама и е свързана с ограбването на  Благотворителната фондация „Каролл” и последвалото международно полицейско разследване в Европя, САЩ и страни от други континенти. Но не бе посочено вероятно най-главното: неговата роля в скандала с изчезването на над 1 млрд, англ.лири, недвижима собственост за още толкова, ценни вещи, антики, картини... Счетоводителят, специализирал несъстоятелност и преструктуриране на дружества,  Нийл Купър е бил „довереното лице”, носещ изцяло правната отговорност за развитието на несъстоятелността, синдикът, избран от Кралския Върховен съд да съхрани и върне имущуство на фондация „Карол”. Огромният скандал, свързан с  измама, грабеж в милиардно изражение, подкупи, фалшификации на Паралелните Фондация Каролл и Каролл Мериленд е мощно подпомогнат и криминално пролонгиран от основния партньор в „Золфо Купър” Нийл Купър, обвинен в индустриална по размер конспирация, рекет, измама, взимане на подкупи в огромни размери.

Шокиращите данни и обвиненията към Н.Купър се свързват с разкрития за открити от него фалшиви сметки на Strand Carroll Trust в Coutts Bank, с подправени и фалшифицирани банкови иструменти, находящи се в HSBC Offshore, измамно привличане на други банки към аферата на територията на офшорни зони, фалшифициране на лични документи и откриване на десетки кухи фирми и сметки в над 15 офшорни зони, придобивания, прехвърляния на десетки луксозни недвижими имоти. В основата на престъпленията на Н.Купър е опитът му да „защити” срещу огромен личен интерес кухата офшорна Carroll Corporations, която де факто стои зад серия присвоявания и ликвидацията на световните интереси на Carroll Trust.

 

Звучи познато, нали.

С цел изясняване на евентуално участие на други съсобственици и служители от Золфо Купър Юроп в аферата Каролл /аферата Нийл Купър/ най-вече поради това, че огромният обем от разследвания, административни изисквания и документооборот се е водил от сътрудниците на Н.Купър в собствената му фирма, се обърнахме за информация към Coutts Bank. Отговорът на служителя /над средно административно ниво/ бе, че му е отказан достъп до системата за засекретени файлове на банката за обвинени или подозирани лица - клиенти, контрагенти или служители на банката -за финансови измами, подкупи, пране на пари и др.  Обяснението намерихме в други източници. Документите за измамата Карол и финансовите и документни престъпления на Н.Купър  са с най-високо ниво на секретност, наложено от ФБР и МИ 5.

Точно преди него, но заедно с него във фирма „Кролл Золфо-Купър” се е занимавал с подобни операции и изгряващият счетоводител и експерт по несъстоятелност и преструктуриране на компании Доминик ДиНаполи, който в началото на 90-те години напуска „Золфо-Купър”, а след това цели 15 години е консултант на Прайс-Уотърхаус и Купърс-Лайбранд. Преглед на американски и британски медии за съпричастността или участието на Прайс-Уотърхаус в разцвета или фалита на мощни компании разкрива, че дружеството фактически е било одитор на компании, чието израстване, несъстоятелност , фалит или ликвидация са предизвикали най-значителните финансови скандали през последните 15 години, като един от  последните им клиенти е МФ Глоубъл, разследван и фалирал поради крупен грабеж на пари на клиенти на МФ Гроубъл от криминален картел  с участие на представители на дружеството. Тези данни се коментират и свързват от специализираните американски и английски бизнес и инвеститорски издания с участието на Д. ДиНаполи, който, според тях, е имал нещастието да работи за най –хлъзгавите, некоректни и специализиращи в сенчестата част на бизнеса оператори от финансовата индустрия, визирайки конкретно „Золфо Купър” и „Прайс-Уотърхаус”.

Поради това Сребърният скандал и съмненията за моралните качества на Д. ДиНаполи, свързан с продажбата на 10 млн. унции сребро два дни преди обявяването на Ийстман Кодак в несъстоятелност със синдик Д. ДиНаполи не е изненада за бизнес общността в САЩ, която отново се връща към факта, че Доминик ДиНаполи през цялата си кариера старателно се е учил и работил за „хлъзгави” некоректни фирми, които са толерирали лоши практики, играта на ръба на закона, за бутикови поръчкови компании за фалити. Така, щатското издание Crain NY Business нарича “Zolfo Cooper &Co”  - “a bankruptcy boutique firm”.

Анализираме част от тези детайли за бивши и настоящи собственици и/или служители на избраната от ФГВ фирма, защото в този най-чувствителен от гледна точка на репутация, слухове и т.н.  бизнес, какъвто е бизнесът на „АликсПартнърс” , би следвало да се задават въпроси и да се правят изводи и препоръки, като тези, дадени от цитираното издание на САЩ относно избора на ДиНаполи за синдик на Ийстман Кодак и опита му от работата в „Золфо Купър”: Предишният опит на ДиНаполи може да няма нищо общо с криминалните случаи. ....Може би. Но не можаха ли да възложат на друг несъстоятелността на Ийстман Кодак? ....Не можаха ли да поискат друг, който да не ни напомня за криминален картел, ръководещ глобалната финансова система?..../Survivilst Investor”, January 2012, Crain NY Business 2013-2015 issues./

Подобен опит в Артур Андерсен има и Даян Хюз, водещият консултант по договора на КТБ /н/ с АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП. За опита й в друг гигант /Артур Андерсън/ , участвал в съгласувани криминални практики, фалшив одит, укривателство на факти и кражби на финансови средства,  писаха редица български медии.

След този преглед да анализираме как и с какви професионални умения Даян Хюз и  Пол Хък /непартньор/ са извършили т.нар. разследване за КТБ.

Даян Франсис Хюз /53 години/ е едни от 19-те търговски директори на „АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП”. Професионалната й биография посочва на първо място експертизата й в областта на комплексните детективски разследвания и сериозните търговски спорове /разногласия/ и участието и в съдебни процеси като експертен свидетел.

По образование е  счетоводител, заклет счетоводител.

                  От 2009 работи в „Золфо Купър Юроп”.

Занимавала се е със стратегическо управление на спорове /искове, търговски дела/ в Англия.

За работата си в КТБ пише, че провежда  ДЕТЕКТИВСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА РУХНАЛА БАНКА, В КОЯТО СЕ ПРЕДПОЛАГА ОГРОМНА ИЗМАМА. С ЦЕЛ: СЪВЕТИ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛИТЕ /КРЕДИТОРИТЕ?/ ЗА ВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ /НА КАКВО – СОБСТВЕНОСТ, ПАРИ?/.

Професионалният й опит е посочен в следния ред:

Разследващ и свидетел по дела на Формула 1 – срещу Б.Екълстоун;

Разследване на вреди и щети в инвестиционен фонд от нарушения от страна на инвеститори на параметри на финансовата политика;

Свидетелски показания по злоупотреби на директори на фондове, банки.

Пол Хък, търговски директор, но не и партньор в дружеството.

Опит в анализ на счетоводството и счетоводните документи в платежоспособни и фалирали дружество.

Експертен свидетел по дела по искове на негови клиенти, водещи до идентифицирането, намирането и блокирането на активи в различни точки на света.

Съветник на юридически представители на дружества и ликвидатори /синдици/ по дейността на висши ръководни кадри на съответните компании и техни външни съветници.

Възстановяване на загуби чрез съдебни производства.

В контекста на посочената професионална квалификация и опита на Даян Хюз и Пол Хък анализираме целите и задачите на проучването, извършени от тях, и обявени от Д.Хюз в съвместното им изявление в ФГВ.

Елементарното сравняване на основните задачи на разследващата компания съгласно описанието в обществената поръчка и кръга от задачи, по които Даяна Хюз, партньор в AlixPartners и водещ експерт, центрира работата си, показва, че разминаването e кардинално:

-          по отношение на логическата последователност на проучванията, действията и операциите;

-          по отношение на обема на предвижданата по тендер и извършената работа;

-          по отношение на очакваните от обществото резултати и елементарността на постигнатите с доклада резултати;

-          по отношение на дискриминационния ефект на препоръките им за прилагане на българското законодателство  спрямо голама обществена група от хора.

А може-би специално подчертаното от Д.Хюз като „напълно отговарящо на ситуацията към датата на нашето назначаване” задание означава пълното обезсмисляне на сключването на договор  с когото и да било. Най-малкото поради това, че световният опит е показал, че положителен ефект от наемането на такива фирми може да се очаква ако от затварянето/фалита на разследваната финансова институция е минало малко време.

В съвместното изявление на ФГВ и българския „АликсПартнърс” Д.Хюз заявява: „Нашето задание беше изключително ясно и според нашия опит в подобни случаи напълно отговарящо на ситуацията към датата на нашето назначаване. То беше в съответствие със Закона за банковата несъстоятелност и се фокусира върху три основни сфери: 1. Проучване за няколко години назад на потока от парични средства, излезли от банката, установяване как и докъде са стигнали парите, и даване на препоръки за възможните варианти за възстановяването на тези проследени суми; 2. Установяване на състоянието на активите на банката, като вниманието ни беше насочено предимно към кредитите и други финансови активи, и даване на търговски препоръки за максимално възстановяване на стойността им; и 3. Преценка на ролята на заинтересованите страни и консултанти на банката, и отново даване на препоръки за предприемане на възможни действия.

Описаните в обществената поръчка основни цели на заданието, формулирани от ФГВ и синдиците, и описаните от Даян Хюз изпълнени по договора задачи подсказват:

-          драстично разаминаване на заложените в договори задачи и обявените в предварителните условия на заданието за привличане на оферти на разследващи фирми, съгласувани между ФГВ, МФ и синдиците на КТБ, публикувано в специализираната западна преса;

-          преповтаряне на вече известни анализи на платежните схеми на дружествата със специално предназначение и предъвкване на исторически известни данни и динамика на средствата по сметки;

-          огромно разминаване между вида на анализите /ако има такива/ в доклада и публично обявената крайна цел на проучването, преповтаряща законовата норма;

-          сътворено по мярка, т.е. за определена фирма задание,  покрито от професионалните профили на всички партньори във фирма  АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП, с което се ограничава кръгът на евентуалните кандидати за сключване на подобен договор;

-          непостигане на целите, формулирани в ЗБН.

Като имаме предвид предварително изразеното от нас мнение за това какво представлява този доклад /повторение на консултантските доклади за обезценка на активите на КТБ  и малко по-разширено описание на платежните вериги за същите както в консултантските доклади дружества със специално предназначение/ и като проследим действията на синдиците от края на 2015 г. до сега и изказванията на финансовия министър В.Горанов по този въпрос може да направим следните изводи:

Първо, по препоръка на експертите на АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП синдиците са нарушили ЗБН и нормативните изисквания за платежни операции и са осчетоводили цесии и/или те са ги анулирали служебно със съответното връщане на суми по сметки на кредиторите, обявени на квесторите на банката след отнемането на лиценза й на 06.11.2014 г.  Целите на тези операции са две: да намалят броя на кредиторите и размера на вземанията в полза на ФГВ и, при евентуално съдебно разваляне на договори за цесии, да изпратят кредиторите в ред 7 на удовлетворяване отново в полза на ФГВ.

Второ, по препоръка на изпълнителя АликсПартнърс  Сървисис  Великобритания ЛЛП /Даян Хюз и Пол Хък/ са заведени дела за несъстоятелност с материален интерес от около 3 млрд.лв. с евентуалната надежда съдебните производства да спомогнат за възстановяването на прехвърлени и превъртени по няколко пъти активи. Разходите за тази дейност са 90 млн.лв адвокатски хонорари при минимална ставка по тарифата на адвокатите от 3 %. Към тези раходи следва да се прибави държавната такса от 18 хил.лв. за дело, а колко са делата не е известно. Но пък ни е известно, че делата за обявяване в несъстоятелност на няколко от крупните играчи с активи на КТБ са заведени за мизерно ниски суми. А и е спорно дали несъстоятелността на кредитополучателите е инструмент за повишаване на стойността на активите на КТБ /предоставените кредити/. По-скоро точно обратното!

Трето, по препоръка на същите експерти са атакувани съдебно прихващания по договори за цесии за над 300 млн.лв с разходи от същите 3 % за адвокатски хонорари и държавни такси, т.е. отново в тези дела са похарчени минимум още 9 млн.лв.

Четвърто, съдейки по CV-тата на експертите най-вероятно докладът им се ползва от прокуратурата и Комисията за отнемане на имущество, но това не е задължение на кредиторите, т.е. ние плащаме с наши средства за несвършената или некачествената работа на държавни институции, чиито доходи и издръжка поемаме чрез данъците си. И не само това, прокуратурата следва да ползва собствени анализи и поръчаните от нея счетоводни експертизи, за които ВС гласува допълнително 400 хил.лв.

Пето, и може-би най-важното: ефектът от подобно разследване и най-вече дадените по него препоръки за правни действия според българското законодателство биха имали ефект само ако в ЗКИ съществуваха текстове, забраняващи или предвиждащи наказателно преследване за инвестиционното кредитиране чрез ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НЕОБЕЗПЕЧЕНИ КРЕДИТИ.

Загадка, обаче, е какво точно представлява „Преценката на ролята на заинтересованите страни и консултанти на банката, и отново даване на препоръки за предприемане на възможни действия”, в чия полза или вреда е направена тази преценка и въобще какви други заинтересовани страни има, освен кредиторите на банката – ФГВ /и индиректно, чрез отпуснатия заем, Министерство на финансите/, и ние, останалите кредитори!!! Най-логичното обяснение може да бъде свързано с определянето чия да бъде водещата роля при опита за възстановяване на активи на банката. Понастоящем тя принадлежи на синдиците, но би могла да бъде дадена и на консултантите след съответни продължения и анекси към основния договор. И срещу нови 6-7 цифрени суми за нищо. Защото активите са известни, в България са, известни са и лицата, които са присвоили активи за над 2,5 млрд.лв.

В контекста на изключителните умения на водещи фигури от „Золфо Купър Юроп” от близкото минало, твърде логично звучи и хипотезата за специалните умения на подобен род специалисти да прехвърлят, присвояват по поръчка или за себе си офшорни компании и техни активи. Не е изключено, след като редица заинтересовани лица /синдици, депутати, министър/ не успяха по начините, по които действаха, да присвоят /прехвърлят/ дяловете и собствеността на компаниите в Лихтенщайн, Австрия, които държат собствеността върху БТК и др. активи, тези операции да са поръчани на „АликсПартнърс Сървисес Великобритания” ЛЛП.

 

 

НПО „Ние, Гражданите”

Д-р Вера Ахундова
 

=======================================================

Информацията относно цитираните в анализа компании е от:

Companieshouse.gov.uk

Survivilst Investor”, January 2012

Survivalist investor archives 2012

Crain NY Business 2012-2015 issues.

https://biggest-id-theft.blogspot.com

https://www.liveleak.com/view?i=508_1285343293#jU7p94Zac4Z3xFMM.99

https://www.liveleak.com/view?i=508_1285343293

https://penningtons-solicitors.blogspot.bg/

http:/couttsprivatebanking.blogspot.com

https://carroll-foundation-trust.com/uncategorized/zolfo-cooper-europe-organised-crime-dla-piper-paul-j-fleming-criminal-prosecution-files-carroll-foundation-trust-city-of-london-biggest-bank-fraud-case/

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=2384548

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020476/000095012304006948/y97862exv99w1.htm

https://www.fas.org/irp/news/2000/06/000614-nsa.htm

http:/met-chief.blogspot.com

http:/mi6secretservice.blogspot.com

http:/companieshouse.gi?publications/GAZAR086.PDF

http:/fas.org./irp/2000/06/000614-nsa.htm

https://worldbankadvisor.blogspot.com/

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 9| 4981 |24.02.2016 Московски: От понеделник пълна блокада на фермерски стоки от Гърция . 1| 5431 |10.01.2016 Митница Свиленград спира работа в понеделник . 1| 4915 |04.01.2016 Петкова: Токът у нас няма да поскъпне поне до лятото . 1| 4874 |06.12.2015 Разплащаме се с двулевка монета в магазините от понеделник

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads