Реклама / Ads
2| 10702 |14.07.2014 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Правомощия на органите на БНБ съгласно Закон за Българската народна банка (ЗБНБ) и Закон за кредитните институции (ЗКИ)

.
Съгласно Закона за БНБ органи за управление на Българската народна банка са Управителният съвет, Управителят и тримата Подуправители, избрани за ръководители на основните управления, които са посочени в чл. 19 - "Емисионно", "Банково" и "Банков надзор".
 
 

Управителен съвет на БНБ:


 Съгласно чл. 16 от ЗБНБ Управителният съвет наред с редица свои правомощия има и следните :

- обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на банката;

- издава, отказва издаване и отнема лицензи на банки, на оператори на платежни системи, на платежни институции и на дружества за електронни пари при условия и по ред, определени със закон;

- поставя банки под специален надзор при условията и по реда на Закона за кредитните институции .

 

Управител на БНБ:


Съгласно чл. 15, 17, 18 и 19 от ЗБНБ правомощията на Управителя на БНБ са:

- свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет, който заседава най-малко веднъж месечно;

- организира, ръководи и контролира дейността на банката с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на подуправителите, и я представлява в страната и в чужбина. Той може да предоставя упражняването на някои от правомощията си на други длъжностни лица;

- може да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции;

- съгласно чл. 151, ал. 1 от ЗКИ прави предложение, заедно с Подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", до УС за вземане на решения за:

      издаване на лиценз на банка;

      отнемане на издаден лиценз;

     за поставяне на банка под специален надзор и определяне на условията на надзора;

     за назначаване на квестори;

     за отнемане на разрешението на банка за извършване на дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти, ако Комисията за финансов надзор поиска това с мотивирано предложение.


Подуправител на БНБ, ръководещ управление Банков надзор:


Функциите на БНБ относно надзора върху банковата система се осъществяват от нейния подуправител, ръководещ управление "Банков надзор", самостоятелно и независимо или от оправомощени от него длъжностни лица - § 2 от ДР на ЗКИ;

 

Съгласно чл. 151, ал. 1 от ЗКИ подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", заедно с Управителя, прави предложение до УС за вземане на решения за:

      издаване на лиценз на банка;

      отнемане на издаден лиценз;

      за поставяне на банка под специален надзор и определяне на условията на надзора;

     за назначаване на квестори;

      за отнемане на разрешението на банка за извършване на дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти, ако Комисията за финансов надзор поиска това с мотивирано предложение;

-         надзорът върху операторите на платежни системи, върху платежните институции и дружествата за електронни пари се осъществява от подуправителя, ръководещ управление „Банково", по ред, определен в закон и в нормативните актове по прилагането му. При упражняване на надзорните си правомощия той прилага самостоятелно и независимо предвидените в закон мерки за въздействие и санкции.

 

Изводи :От регламентираните в ЗБНБ и ЗКИ функции на Управителя на БНБ се установява, че същият носи отговорност за дейността по банков надзор, тъй като съгласно предоставените му от закона правомощия:

-         само Управителят прави предложение за вземане на решения от Управителния съвет – той трябва да е запознат с цялостната дейност на БНБ, за да може да прецени кои въпроси са от компетентност на УС на БНБ;

-         в качеството си на член на УС той трябва да е запознат с цялата информация, по която следва да се произнесе УС, тъй като съгласно ЗБНБ гласуването е само „за“ и „против“ и не се допуска да има въздържали се;

-         Управителят следва да е запознат по всички въпроси, касаещи банковия надзор, за да може да прецени необходимост от свикване на УС за обсъждане и приемане на основни насоки на дейността на колективния орган;

 

-         следва да има информация за целия процес по осъществявания от БНБ банков надзор, тъй като има задължение да свиква УС за периодично обсъждане на отчетите за дейността на основните управления на банката, в т.ч. управление „Банков надзор“;

-         следва да е запознат с резултатите от всяка една надзорна инспекция,  извършена от управление „Банков надзор“, за да може да свика УС и да предложи заедно с подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор" мерките по специален надзор или отнемане на лиценз, или да докладва предложението, което е от компетентност само на Подуправителя.

 

От името на адв. Любимир Денев, независим член на временно отстранения
Надзорен съвет на КТБ АД

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 7016 |14.07.2014 38 души окупират 62 шефски поста в енергетиката . 18| 8386 |11.07.2014 Нова глупост! Кабинетът учи пенсионери на достойнство с брошура . 2| 7693 |10.07.2014 Роберт Димитров: Успех имат тези, които следват клиентите си . 5| 5880 |10.07.2014 Забраняват на офшорки договори с държавата

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads