Реклама / Ads
1| 5517 |31.07.2009 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Приходите в бюджета изостават

.
Бюджетното салдо за първото полугодие по КФП е положително Източник: Вяра Йовева
Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2009 г. са в размер на 12 954.5 млн. лв., или 39.8% от планираните за годината в държавния бюджет, съобщи пресцентърът на Министерство на финансите.
 

Отчетените постъпления са 92.3% спрямо постъпленията за същия период на миналата година. През първото полугодие се отбеляза забавяне в приходите, като изоставане спрямо разчетите се отчита най-вече при данъчните постъпления и по-специално при приходите от ДДС. Основните причини за тази негативна тенденция се свързват със забавянето на икономиката и значителното свиване на външната търговия. Това е съпроводено от драстично намаляване на цените на петрола, металите и други основни суровини на международните пазари в резултат на задълбочаването на глобалната финансова и икономическа криза.

Изготвените актуализирани оценки на Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерство на финансите за основните макроикономически показатели за годината дават основание да се очаква свиване на брутиня вътрешенпродукт (БВП) с около 6.3% за 2009 г. при заложен ръст в макрорамката на Бюджет 2009 от 4.7%.

Негативните тенденции в реалната икономика се изразяват в свиване на производството, потреблението и външната търговия, ръст на безработицата, спад в строителния сектор и други. Тези фактори се отразяват неблагоприятно върху постъпленията от корпоративни данъци, приходите от осигурителни вноски, приходите от данъка върху доходите на физическите лица, имуществените данъци по общинските бюджети и други.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 10 123.8 млн. лв., което е 78.1% от общите постъпления по КФП.

Приходите от данъци:
- от преките данъци са 2 258 млн. лв., което е 45.7% от планираните за годината.
- от косвени данъци са 4 901.9 млн. лв., което е 35.5 % от програмата за годината.
- от ДДС са 3 051.8 млн. лв., което представлява 78.7% от постъпленията за същия период на предходната година.

За шестте месеца на 2009 г. са постъпили 1 779.8 млн. лв. от акцизи, като в номинално изражение те остават близки до отчетените за съшия период на 2008 г.

Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е както следва:
- приходите от ДДС представляват 32.7% от планираните със ЗДБРБ за 2009 г.
- приходите от акцизи - 41.8%
- приходите от мита - 32.7%.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) възлизат на 374.8 млн. лв., или 38.0% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30 юни 2009 г. са в размер на 2 589.1 млн. лв., или 43.1 % от разчетените за годината.

Единствено при неданъчнитеприходи има преизпъление. По това перо приходи са 1 999.9 млн. лв., което е 52.4 % от годишните разчети. Постъпилите помощи (основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР) по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие") за първото полугодие на 2009 г. са в размер на 830.8 млн. лв., или 27.6% от планираните.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България за общия бюджет на ЕС) за първото полугодие на 2009 г. са 12 770.7 млн. лв., което е 42.1 % от годишния разчет. Лихвените плащания възлизат на 342.0 млн. лв. (53.7% от планираните за 2009 г.), текущите нелихвени разходи - на 10 222.9 млн. лв. (45.0 % от разчета за годината) и капиталовите разходи и нетния прираст на държавния резерв са в размер на 1 793.4 млн. лв. (34.4 % от разчетите към ЗДБРБ за 2009 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към юни 2009 г. от централния бюджет, възлиза на 412.5 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Бюджетното салдо за първото полугодие по КФП е положително в размер на 183.8 млн. лв., а фискалният резерв към 30 юни 2009 г. е в размер на 8 264.6 млн. лв.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 5| 5372 |31.07.2009 Дянков спасява бюджета с контрабандата . 1| 5139 |08.07.2009 Контролираме бюджета, като намаляваме пенсии и заплати . 1| 4951 |06.07.2009 Икономисти: Незабавна ревизия на бюджета . 0| 4878 |02.07.2009 Събираемостта в бюджета изостава с 6%

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads