Реклама / Ads
6| 8763 |26.07.2017 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Работодателите с нова атака срещу добавката за прослужено време

.
Източник: БГНЕС
Работодателите в България сериозно са се заели със задачата да бъде премахната надбавката за клас прослужено време в заплатите на работниците. Работодателските организации подадоха сигнал до Комисията за защита от дискриминацията, който беше разпространен до медиите.
 
Първо Валери Симеонов прие идеята им, но след широкия обществен отзвук вицепремиерът бе принуден да излезе и да се извини, че изказал публично личното си мнение. Последва нова инициатива на работодателите и те отидоха на среща с премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов. Последният обаче отговори, че правителството в момента си има и по-важни задачи и евентуалната отмяна на добавката за стаж ще бъде разглеждана на Тристранния съвет през септември.

Междувременно работодателите в България обявиха, че синдикатите са вредни и че в България се възпитават търтеи.

Те явно не са доволни и от това, че идеята им ще бъде разглеждана чак септември и последва нова работодателска офанзива. Те искат отмяната на класа за прослужено време, като за целта сезираха Комисията за защита от дискриминацията. Сигнал на подписано от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - Гласът на българския бизнес иска от Комисията по защита от дискриминация отмяна на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, а това е именно членът, който гласи, че „за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор".

Според най-големите работодателски организации в България този член обаче представлявал дискриминация срещу младите работници. Те съзират и втора дискриминация - срещу държавните служители, които не получават подобна надбавка.

Заради това работодателите искат от Комисията за защита от дискриминация да постанови, че във въпросния член 4 от Кодекса на труда наистина има дискриминация и да направи предписание към предписание към социалния министър и препоръка към правителството за отмяна на този член или иначе казано на надбавката за клас прослужено време.

Ето и какво гласи сигнала на работодателските организации до Комисията за защита от дискриминацията, който беше разпространен до медиите:

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

СИГНАЛ

от АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ (АИКБ), с БУЛСТАТ 121442528, регистрирано по ф.д. № 15 764/1996 по описа на СГС за 1996 г. със седалище в гр. София, Столична община, район „Оборище" и адрес на управление ул. „Тракия" № 15, представлявана от Васил Георгиев Велев, в качеството на председател на управителния съвет.

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (БСК), с БУЛСТАТ 831391124, регистрирана по ф. д. № 1885/1990 по описа на СГС за 1990 г. със седалище в гр. София, Столична община, район Триадица, ул. „Алабин" № 16-20, представлявана от Божидар Василев Данев, в качеството на изпълнителен председател.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП), с БУЛСТАТ 000703066, регистрирано по ф. д. 15445/1991 по описа на СГС за 1991 г. със седалище в гр. София, Столична община, район Оборище, ул. „Искър" № 9, представлявана от Цветан Атанасов Симеонов, в качеството на председател на управителния съвет.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (КРИБ), с БУЛСТАТ 130439965, регистрирано по ф.д. № 9433/2000 по описа на СГС за 2000 г. със седалище в гр. София, Столична община, район Триадица, ул. „Хан Аспарух" № 8, представлявана от Кирил Петров Домусчиев, в качеството на председател на управителния съвет.

ОТНОСНО: наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г., обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., доп., бр. 56 от 10.07.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., изм. и доп., бр. 83 от 16.10.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., изм., бр. 11 от 5.02.2008 г., изм. и доп., бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., доп., бр. 95 от 2.12.2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 21 от 13.03.2012 г., в сила от 15.03.2012 г., доп., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012) и в ПМС № 147/29.06.2007 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 10.07.2007 г.)

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 50, т. 3 от ЗЗД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КОМИСАРИ,

Кодексът на труда, в чл. 244, т. 2 дава правото на Министерския съвет да определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения. По силата на тази делегация с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. е приета Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, а с ПМС № 147 от 29 юни 2007 г. е определен минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) нормира заплащането на допълнително възнаграждение „за придобит трудов стаж и професионален опит" и условията, при които се получава това възнаграждение. (Това допълнително възнаграждение е придобило известност като „възнаграждение за клас").

С ПМС № 147/29.06.2007 г. се определя минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит).

С чл. 12 от НСОРЗ и с ПМС № 147/29.06.2007 г. се нарушава забраната за дискриминация, очертана в чл. 4 и чл. 37, ал. 2 от ЗЗД и по-специално тази, основана на възраст, лично и обществено положение, както и на работа в публичния и в реалния сектор:

• С нормативно допуснатото различие между общите възнаграждения на работниците за положен от тях еднакъв или равностоен труд се поставят в дискриминирано положение по-младите работници, които получават по-малък размер общо възнаграждение, тъй като поради липса, или наличие на по-малък трудов стаж и професионален опит получават по-малко допълнително възнаграждение за клас. Поради нормативните разпоредби на чл. 12 от НСОРЗ и на ПМС № 147/29.06.2007 г. работодателите не могат да спазят чл. 13 (осигуряване на еднакви условия на труд, без признаците по чл. 4, ал. 1) и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НСОРЗ (осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд).

• Налице е и дискриминация, основана на работа в публичния и в реалния сектор, респ. - свързана с личното и обществено положение, тъй като за държавните служители допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит беше отменено (с промяната на чл. 67 от Закона за държавния служител, обн. ДВ, бр. 38/2012 г.).

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КОМИСАРИ,

Като вземете предвид гореизложеното, се обръщаме към Вас с искане:

1. Да приемете за установено (на основание чл. 47, т. 1 от ЗЗД), че чл. 12 от НСОРЗ и ПМС № 147/29.06.2007 г. представляват дискриминация, основана на чл. 4, ал. 1 и чл. 37, ал. 2 от ЗЗД.
2. Във връзка с преустановяване на дискриминацията (чл. 47, т. 2 от ЗЗД) да дадете задължително предписание на министъра на труда и социалната политика по чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗД да внесе в Министерски съвет проект за отмяна на чл. 12 от НСОРЗ и на ПМС № 147/29.06.2007 г.

3. Да направите предложение до Министерски съвет (на основание чл. 47, т. 6 от ЗЗД) да преустанови действието на дискриминационните разпоредби, като приеме постановление, с което да отмени чл. 12 от НСОРЗ и ПМС № 147/29.06.2007 г.

Предлагаме да конституирате като участници в производството Министерство на труда и социалната политика и Министерски съвет.

София, 24 юли 2017 г.

С УВАЖЕНИЕ,

................................................

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

.................................................
БОЖИДАР ДАНЕВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

................................................
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

...............................................
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 5051 |24.07.2017 Животновъди се канят да протестират срещу министерска заповед . 1| 5338 |23.07.2017 Акцията срещу трафика на мигранти продължава . 6| 6800 |22.07.2017 Протест срещу циганското насилие в Нова Загора

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads