Реклама / Ads
22| 17941 |22.06.2017 ГЛАСЪТ

Има нещо гнило в КОНПИ....

.
Шефът на КОНПИ Пламен Георгиев
Уважаеми български граждани и редови данъкоплатци, както и вие властеимеющи от различни политически сили. В поредица от публикации показахме наяве случващото се в един държавен орган, създаден и призван да се бори с престъпността и корупцията по свой си начин. Начин, който би бил болезнен за всеки, дръзнал да нарушава и забогатява с престъпните си деяния, а именно конфискация на имуществото, което е придобито с генерираните престъпни средства от незаконна дейност.

 Според прессъобщенията и годишните доклади на Председателя на Комисията за конфискация / КОНПИ / се оказва, че много тъмни елементи са загубили имуществото си, благодарение на безмилостната дейност на г-н Георгиев. Треперете, вие всички елементи, които не зачитате законите на тази държава! Отнеха ви имущество за над 80 млн.лв., като само през миналата година олекнахте с 19 млн., а през тази, какво ви очаква...!? Редовите хора ще кажат, браво. Така казаха и 240 български граждани, заемащи постове, дадени ви от вас и с вашите гласове. Назначихте ги, след като ви обикаляха предизборно и размахваха „дървените си ножове” срещу престъпността и корупцията. През следващите четири години смазваме всички престъпни типове в тази държава и настава благоденствие и просперитет. С конфискуваните пари ще се вдигат заплати и пенсии. Във всяко село ще има полицай. Скоро и само в рамките на четиригодишния мандат настигаме Люксембург. Смях, но не в залата. Минаха изборите и се оказа, че тези 240 човека, борещи се за процъфтяването ни са глухи и слепи. Дирижирани от шепа хора, Данайл Кирилов, Крум Зарков, Патриоти, Депесари, Гербаджии, Социалисти и Марешкивисти се направиха на разсейни за изнесената информация за грубото погазване на Закона за обществените поръчки, за меко казано, злоупотребите със служебно положение, за хилядите лъжи за конфискация наред.

 

Затвориха очите си за това, че в бюджетът на тази,  мила ни родина са постъпили едва 4,6 млн.лева за периода от 2010 – 2016 г. Комисията си била свършила работа, но в други институции бил проблемът, а най-вече при вас, мили ни данъкоплатци. Не желаете и се страхувате да купувате това конфискувано имущество. Кметовете не искали да го приемат, а областните управители незнаели, какво да го правят. Жалко, защото явно единствено Пламен Георгиев се пъне и мъчи. Найстина и без сарказъм, съжаляваме за усилията на служителите на КОНПИ, които полагат явно сериозни усилия да постигнат някакъв резултат. Жалко за тези държавни служители, че трудът им е обезличен от тези дето трябва да доизмислят законите за да се види резултатът от работата им. Жалко и за това, че трудът им през годините, най-нагло е присвоен от Пламен Георгиев и близкия до него приятелски кръг. Вие работете, мили хора, а пък ТОЗИ нека на ваш гръб да се бори за първи Антикорупционен герой.

               

За да разкрием, че „има нещо гнило в КОНПИ” се запознахме с много съдебни решения и на база тях, защо ли да не направим една наша проверка за несъответствие между доходите и имуществото на Бореца срещу всяко престъпно имане. Ще го направим точно по неговите методи, намерили отражение в съдебните решения. Първоначално се събират всички доходи на лицето и неговата съпруга, получените заеми, кредити, дарения и др.източници на финансиране, като от тях се изваждат разходите за издръжка на член от семейство по данни от Националния статистически институт, разходи за пътувания в чужбина / които според Комисията са в повечето случаи по 130 евро нощувката на човек + 30 евро дневни на човек /, разходите за платени данъци, такси и други. Получават се т.н. нетни доходи от които се изваждат допълнително и разходите за придобиване на имущество / недвижимо и движимо /, както и вноски по банкови сметки и погашения по кредити. В резултат от тези действия се определя законността на средствата. Друг е въпросът, че в КОНПИ обичат да трупат разходи и да не признават приходи.

 

                Точно по тази методика, ревностно поддържана угодно НЕГО му, условно  приемеме, че сме уведомени от Прокуратурата за лицето Пламен Георгиев Димитров. Не е грешка, така се казва. Проверяван период ще бъде десетгодишен, съгласно Закона – 01.01.2007 г. – 01.01.2017 г.  Какво се установява на база подадените от лицето Годишни декларации пред Сметната палата и достъпът ни до сайтове на институции, публикуващи публична информация:

 

                През септември 2007 г. , лицето е придобило, съвместно със съпругата му и в условията на СИО, магазин от 28 кв.м. в кв. „Младост 1”  за 23 570 лева. Не става ясно, това цената на ½ съсобственост ли е или общо по нотариален акт. Изразяваме съмнение в тази цена и по методите на КОНПИ определяме пазарна цена от поне 30 000 евро. Като произход на средствата, послужили за закупуването на този недвижим имот е посочен ипотечен кредит от банка, който към 31.12.2007 г. е в размер на 74 400 лева., като е ипотекиран наследствен апартамент в ж.к. „Люлин”. Очевидно пазарната ни оценка, съпоставена с получения кредит е вярна. Възнаква въпросът, декларираните данни верни ли са, защото при използваната практика от Пламен Георгиев, явно не са, но приемаме, че получения кредит е послужил за придобиване на имота. Друга информация, която получаваме от декларацията, е че лицето и съпругата му нямат спестени парични средства, както и нямат други заеми. Съгласно практиката на Комисията определяме и издържката на тричленно семейство, съгласно данните на Националния статистически институт за 2007 г., която е в размер на 3402,43 лева на човек или общо 10 207 лв.  Лицето работи, като прокурор в СГП и определяме месечен доход в размер на 2600 лева. Не установихме доходи на съпругата му. Спазвайки точно, наложената практика на Комисията по извършваните от нея проверки и отразена в съдебните решения, достигаме до следните изводи за несъответствие или законност на средствата:

 

                + доходи на лицето – 12 х 2600 = 31 200 лева + приходи от банков кредит =  74 400 лева--разходите за издръжка на тричленно семейство – 3402 х 3 = 10 207 лева - -разходи за придобиване на недвижим имот – 30000 х 1,95583 = 58 675 лева -депозити и наличности по банкови сметки  = 0 - данъци, такси, пътувания в чужбина = 0

Положително салдо от 36 718 лева.

Приемаме, че през 2007 г., лицето е с положителен баланс,  тъй като не са ни известни разходите му за пътувания в чужбина. Приемаме по логиката на Комисията, че той и семейството му са пътували в чужбина за поне 5 дни, като разходите са 5 х 2 х 130 евро+5 х 2 х30 евро = 1600 евро х 1,95 = 3 120 лева. Не сме наясно, какви ги е вършил по банковите си сметки. Остават му 33 000 лева.

През 2008 г. не се установи придобиването на недвижимо имущество, заеми, налични парични средства, депозити и други факти. Подадено е само уведомление, че няма настъпили промени в имущественото състояние. Явно положителното салдо от 2007 г. се е стопило, като разходи или пък нещо не е наред с декларацията за 2007 г. Не разполагаме с данни за дължимите погасителни вноски за годината по усвоения кредит от банка, но приемаме, че са поне на  400 лева месечно. През същата година, съпругата на лицето е регистрирала едноличен търговец, като е приключила дейността си със загуба от 7 000 лева, като отчита придобити дълготрайни активи за 13 000 лева. Приемаме установения доход от заплати и извършените разходи за издръжка на тричленно семейство и установяваме следното:

                + доходи на лицето – 12 х 2600 = 31 200 лева -разходите за издръжка на тричленно семейство – 3377,96 х 3 = 10 134 лева -разходи за погасяване на кредит – 12 х 400 = 4 800 лева -разходи за придобиване на материални активи на ЕТ – 13 000 лева.

Положително салдо от 3 266 лева.

Не разполагаме с данни за за задграничните му пътувания / екскурзии / и ако прибавим изчисленията си за предходната година и разходи за 3 120 лева се оказва, че му остават едва 146 лева .  По твърденията на осведомени, лицето е страстен почитател на този вид пътувания.

 

В декларацията за 2009 г. се установиха следните факти:

Банковите депозити на лицето и съпругата му към 31.12.2009 г. са в общ размер на 14 779 лева с произход заплати и дарения.  Няма придобито имущество и нови задължения.

Приемаме установения доход от заплати и извършените разходи за издръжка на тричленно семейство и установяваме следното:

                + доходи на лицето – 12 х 2600 = 31 200 лева -разходите за издръжка на тричленно семейство – 3658,58 х 3 = 10 976 лева -разходи за погасяване на кредит – 12 х 400 = 4 800 лева -банкови депозити – 14 779 лева

Положително салдо от 645 лева.

Приемаме, че през 2009 г., лицето е с положителен баланс, но не са ни известни разходите му за пътувания в чужбина. Да предпхоложим, че лицето не е пътувало в чужбина. Дори няма да го пращаме на почивка в България. ЕТ на съпругата на проверяваното лице е отчела 15 х.лв. приходи и още точно толкова разходи, но 6 х.лв. от тях са имагинерните разходи за амортизация, т.е. същите са извършени само на книга, без реално харчене на паричини средства. В ЕТ са придобити активи за 5000 лева. Веднага изниква въпрос за произхода на тези повече от 5000 лева, които съпругата е изхарчила в ЕТ. Явно вече салдото е отрицателно/ 5000-645 лева /  от 4 355 лева. Как ли се харчат пари, дето ги няма?

 

В декларацията за 2010 г. се установиха следните факти:

Съпругата на лицето е придобила лек автомобил „Пежо” за 9500 лева. Като произход на средствата са посочени, продажбата на „Ситроен” за 2000 лева и заплати. Лицето не разполага с депозити и налични парични средства, но съпругата му има депозити от 9500 евро или 18580 лева с произход заплати. Към така определената от нас заплата на лицето, като прокурор, следва да се добавят и 1200 лева, доходи от отдаване на имущество и 1335 лева, други доходи. Изразяваме нашето съмнение за доходите от наем и верността на декларираното. Не става ясно, кое налично имущество е отдадено под наем. Апартаментът в ж.к.”Люлин” или пък магазинът в ж.к. „Младост”? Каква ли е цената на наемът по документи? Може би 100 лева, месечно. Този доход, реален ли е или се декларират неверни данни, заради дължимите данъци? Съпругата на лицето е декларирала произход на средства от заплата., която не ни е известна, но видно от декларациите, като ЕТ, липсват данни за изплащани заплати. Реализирани са 19 х.лева приходи и точно толкова разходи.  Ако приемем тези данни за крайни се получава следната аритметика:

                + доходи на лицето – 12 х 2600 = 31 200 лева +доходи от наем и други = 2535 лева+приходи от продажба на автомобил  = 2 000 лева-разходите за издръжка на тричленно семейство – 3762 х 3 = 11 287 лева-разходи за придобиване на автомобил = 9 000 лева-депозити и наличности по банкови сметки  = 18 580-данъци, такси, пътувания в чужбина = 0

Отрицателно салдо от 3 132 лева.

Ако към него се прибавят и разходите за екскурзии и пътувания в чужбина, сами осъзнавате, че ТОЗИ харчи повече отколокото изкарва. Може би незнаем за някое допълнително материално стимулиране.

 

В декларацията за 2011 г. се установиха следните факти:

Няма промяна в обстоятелствата. Липсва информация за кредити, заеми, депозити и др. Лицето вече е зам.министър на правосъдието. Нямаме информация и за разходите му за пътувания в чужбина и движението му по банковите му сметки. В декларацията на съпругата му, като ЕТ се вижда, че са реализирани приходи от 27 000 лева, при разходи от 23 х.лева. Получихме доход от 4 х.лв. или 3 600 лева чисти. Задаваме си въпросът, следва ли да приемем, че няма настъпили промени в имотното състояние на лицето. Не, не го приемаме. Лицето продължава да има задължения по ипотечен кредит и едва ли сумата на депозитите е останала непроменена. Ако ли пък депозитите съ останали с константна величина, то явно за пореден път има нещо неясно.

В декларацията за 2012 г., настъпват много сериозни, а лично за нас и съмнителни промени:

През юли/2012 г., лицето придобива апартамент от 99,41 кв.м. и две паркоместа по 12,50 к.м. в новопостроена жилищна сграда в кв. „Гео Милев”, недалеч от известния х-л „Плиска” за декларираните 207 318 лева. Съмняваме се в така декларираната цена и извършваме собствена пазарна оценка, която установява следното:

По методиката на КОНПИ, само цената на паркоместата е на стойност от поне 18 000 евро. Пазарната цена на апартаментът в този район е поне от 120 000 евро. Лицето е декларирало кредит от банка в размер на 85 000 евро. Разликата от над 50 000 евро, нямаше да е толкова съмнителна, ако не бяхме установили, че през месец август/2012 г. е заличена ипотеката по кредита от 2007 г.  в размер на 74 400 лева. Моментално в мислите ни изникват два варианта.

 

Вариант 1: За периода от 29.08.2007 г. до 10.08.2012 г. е погасен целия размер на кредита от 74 400 лева и то с какви средства е станало това? При заложена от нас минимална погасителна вноска от 400 лева, как се погасиха лихви от поне 10000 лева и главница от около 75 000 лева за 59 месеца и прави ли това сметка от 1440 лева, дължими вноски на месец. Ако това са дължимите вноски, то смятате ли, че на ТОЗИ му излизат сметките. Ако не му излизат, то с какви средства са заплащани?

Вариант 2: Ако кредитът е погасен чрез рефинансиране , то при минимална вноска от 400 лева за 59 вноски / 23 600 лева или около 12100 евро /, платени в периода от август/2007 г. до август/2012 г., то като как придоби с реално получен кредит от 73 000 евро, недвижим имот за повече от 130 000 евро. Сметките са елементарни. Някъде се губят около 100 000 лева, г-н Председател. Ако наяве излезе пълната ви погасителна вноска, очевидно, по вашите методики, Закон и съдебна практика ще се окаже, че имате много сериозно несъответствие между доходи и имущество. От къде са тези пари и с какъв произход са?

 

Да ви е честито! Ако към това добавим и придобития от Вас „Нисан Мурано”, по ваши думи само за 12 600 лева през 2013 г., при пазарна цена от поне 25000 лева и още едно паркомясто през 2014 г. за 6845 лева / при същата определена от нас минимална пазарна цена от поне 9000 евро /, на същото място, където са и останалите две паркоместа, очевидно формирате изискваното от Закона, несъответствие от 150 000 лева.  Впрочем, защо са ви три паркоместа, при декларирани две коли? Нещо отново се губи в мислите ви. Ще кажете, че пропускаме вашите доходи и тези на съпругата ви? Да, пропускаме ги от неудобство от подчинените ви. Нека сами си ги погледнат на сайта на Сметната палата и този на Търговския регистър.

 

Достатъчно е да въведат Вашите имена и тези на ЕТ „АИПДП – Д-р И. А.”, сега вече ЕООД. В декларацията ви за 2016 г., отново сте посочили, че сте спестили от заплата едва  14 872 лева. Скромно, но от сърце, а дали е така? Нещо в цифрите ви се губи. Сега е време да докажете, че Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество не важи само за тези, които газите. Важи и за вас, г-н Георгиев. Знаеме за практиката ви, че ако един имот е придобит с кредитни средства, същият ще бъде незаконно придобит, ако средствата с които погасявате кредита са с незаконен източник. Обяснете вашите г-н Георгиев. Имат ли нещо общо с внедрената Система за случайно разпределение на преписките, в нарушение със  Законът за обществените поръчки или пък с прекратени проверки или производства, по незнаен начин.

 

И ако получените заплати са от законен източник, то как ще обясните явното несъответствие между доходи и харчлъци. Не само, че харчите, ами успявате и да спестите. Какви пари спестявате г-н Георгиев и с какъв произход. Ако имахме извлечения от кредитните ви карти и банковите ви сметки ще настане „пълна веселба”.

А вие, уважаеми членове на Сметната палата, вземете и си променете декларацията и указанията към нея, както и съветите по най-често задаваните въпроси, защото ви „цакат”, както си поискат и ако ги хванете. Е, няма да стане по този начин, но защо ли пък да се ровите в статуквото? Ааах, колко сте навързани всички! Между другото, един от вашите в момента е зам.председател на Комисията и е от състава на „Светата тройца”, подкрепяща безусловно ТОЗИ. За вас това е гордост или пък за нас са предразсъдъци.

 

Наред с колосалните суми по конфискация от 4,6 млн.лева, постъпили в бюджета вече сме наясно че сте изхарчили над 60 млн. Дали данъкоплатците са наясно, че в тези милиони харчове влизат и тези на членовете и Председателят на Комисията, за гориво на служебни автомобили, представителни разходи, свързани в повечето случай с личното задоволяване на потребности от вафли, бонбони, сокове и кафета, съхранявани в хладилници с размери, по-големи от техния личен.  Има, няма, около 50 х.лв., годишно или за 10 години са скромните 500 000 лева. Меко казано, до сега консумацията им на блага е струвало лечението на поне четири болни деца, за които ежедневно се пише по медиите. Жалко, защото така е по всички ведомства. Срам ли ви е? Не, нали, защото нас, да! Ех, да можеше всички да ви видим на велосипеди, като хората в Холандия.

 

Г-н Георгиев, ако не знаете, как да си попълните декларацията, има счетоводители за това. Ако ли пък ние не сме прави и сме направили неправилен прочит на имотното ви състояние, отново ви призоваваме на дебат. Ако искате определете вещи лица, ние ще направим същото. Нека направим една съвместна и комплексна експертиза от специалисти, която да определи вашето имотно състояние. Представете на тези експерти пълна информация по документи, нотариални, банкови и други свързани с вашите пътувания и разходи в чужбина и „оплакнете” името си. Гарантираме Ви, че нашите експерти ще бъдат максимално обективни и няма да заблудят широката общественост.

 

Просто, нека го направим по вашите правила, така, както проверявате обявените от вас хиляди проверявани лица. Ще го направим по вашите практики и методологии и съгласно съдебните такива. Гарантираме ви, че ако всеки един лев, изкаран от вас е законен, ние лично ще го публикуваме и ще се извиним. Време е да се покажете не само на ОНЕЗИ 240 човека. Време е да докажете, че имате достойнството, честността и качествата, които демонстрирате пред тесен кръг и с цел бъдещото ви кариерно развитие. Сега го направете не с думи, а с дела. Направете го, а ние или вие ще се извиняваме, пред хората и според зависи, кой, какво. Предлагаме, арбитър да ни бъдат Сметната палата, Агенцията за държавен финансов контрол и Прокуратурата на Р.България.

 

Престанете със срамното си и гузно мълчание и имайте доблестта да се засрамите публично. Идете си, заедно със срамните си методи на управление. Регистрирайте си ЕООД и там прилагаите методиките си и освободете данъкоплатците от тежестта, която представлявате. Народът иска нещо скъпо, но качествено, а не нещо скъпо и дефектно.

 

Рано или късно, ОНЕЗИ 240, ще замълчат и ще гледат безпомощно, както нас, така и Менторите си.  КОЙ, ТОЙ и ВИЕ ще трябва все пак да се сетите да отговорите и на НАС!

Имаме и процедурно предложение. Предлагаме, г-н Д.Кирилов и К.Зарков също за арбитри. Разчитаме на безпристрасността им. Разчитаме на правните им познания и на това, че съвестта им ще заработи.

За справка: Вж. Търговски регистър / ЕИК 175452159 /, сайта на Сметна палата – Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности, Имотен регистър и кадастър на Р.България / за тези, които имат платен достъп /.

 

Екип от юристи, написал т. нар. „Кървави писма” за КОНПИ

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 17| 55457 |29.09.2022 Шаш и паника, страх и смях в тв имени Барисава. Що така бе, Миме? . 20| 129050 |28.09.2022 Гешев вади Борисов от изборите заради Турски поток? Скандалът добива гигантски размери . 14| 47840 |27.09.2022 Кой си ти, г-н трите К*? Опасният път от Запорожец до Мерцедес на НСО . 19| 48263 |26.09.2022 Вие сте прости и аз съм прост, но вие сте по-прости. Как ще завърши това

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads