Реклама / Ads
5| 5695 |24.06.2008 ИНТЕРВЮ

В. Димитров: При Ананиев и Свинаров има най-много апорти и замени

.
«При министър Ананиев в кабинета на г-н Костов има истински взрив на апортите в капитала на търговски дружества. Апортирани са имоти за около 60 млн. лв. – това е огромна сума», твърди шефът на Сметната палата проф.Валери Димитров.

 

Интервю на Елизабет Дафинова

 

- Проф. Димитров, как ще отговорите на обвиненията на ДСБ, че в одиторските доклади за военното министерство прикривате съпартийци - МО два мандата се управлява от НДСВ. Бойко Ноев твърди, че са отпаднали изводите и констатациите, които касаят периода на управление на НДСВ?

- С нищо не сме дали основание да има съмнение в нашите безпристрастност, обективност и професионализъм. Докладът говори сам за себе си. Няма нужда нито да се оправдавам, нито да обяснявам. Мисля, че по-скоро има раздразнени от нашия доклад за сделките с военни имоти в Министерството на отбраната в периода 1998 - 2005 година. В този доклад наистина има доста остри констатации за целия период - има лоши практики при управлението и разпореждането, и най-вече в апортирането на недвижими имоти в капитала на търговски дружества, в замените, както и при самото ръководене на тези търговски дружества. Докладът съдържа главно констатации и изводи за дейността на трима министри в този период. Това са г-н Ананиев, от 1998 до 1999 година, г-н Ноев до 2001-а и г-н Свинаров, до 2005-а. Много малко, само за три месеца, докладът засяга дейността на г-н Близнаков, но по негово време, през 2005 г., не се е случило нищо, защото периодът е кратък. Непрекъснато обаче, през целия осемгодишен период, търговските дружества, на които Министерството на отбраната е принципал, се управляват изключително лошо. Дяловите участия на министерството дори не се осчетоводяват и дълги години просто ги няма като актив!

- Казвате, че Сметната палата е констатирала не толкова нарушения при стопанисването на военните имоти и заменките, колкото лоши практики. Какви са те, някакви примери?

- По времето на г-н Ананиев, министър в правителството на г-н Костов, има истински взрив на апортите в капитала на търговски дружества. Там са апортирани имоти за около 60 милиона лева - това е огромна сума. При г-н Ноев тази практика спира и няма замени. При г-н Свинаров пък има много замени на недвижими имоти. Апортите и замените са най-рисковите сделки, тъй като при тях няма състезатлна процедура, за разлика от продажбите.

vdimitrov.jpg- Защо Сметната палата прави по два доклада за всеки одит? Ето сега те възбудиха съмнения, че нещо се прикрива, засекретено е.

- От възстановяването на Сметната палата насам, както и в момента, работим по една и съща процедура и тя е следната: Одитният екип от няколко одитори събира доказателства и на тази основа изгражда констатации, изводи и оценки. Той изготвя одитен доклад, който става окончателен, когато се приеме с решение на Сметната палата. Заедно с него се подготвя и приема от Сметната палата доклад за резултатите от одита, който е резюме на основните констатации и изводи в големия докрад, но освен това съдържа и препоръки до ръководството на одитирания обект (в случая това е министърът на отбраната). Това резюме - докладът за резултатите, се оповестява на нашия интернет сайт, а самият одитен доклад по реда на Закона за достъп до обществена информация предоставяме на заявилите пред нас желание да се запознаят с него. В случая председателят на антикорупционната комисия в НС г-н Бойко Великов изрично ми поиска с писмо по-обемистия доклад. Комисията по отбрана не ми го е поискала, но ние й бяхме изпратили доклада за резултатите за сведение. Няма никакъв трети секретен доклад, както непрекъснато твърди г-н Иван Костов. Това вече няколко пъти го обяснявам, включително и пред Комисията за борба с корупцията.

- Смятате ли, че нападките срещу вас са грозна предизборна игра, за да се уязви НДСВ преди парламентарните избори през 2009 г. Защо ген. Атанасов и някои други се сетиха чак сега за тези доклади?

- Мисля, че по-скоро вниманието на обществото трябваше да бъде отклонено от съдържанието на докладите, което всъщност е важно, а не клюките относно процедурата. Изглежда, че някои се притесняват от констатациите и изводите в нашия доклад за управленския период, през който министри са били Ананиев и Ноев.

- От ДСБ ви атакуват, че не им предоставяте декларацията на Ахмед Доган за имотното му състояние. Какво е вашето обяснение?

- От ДСБ твърдят, че са поискали декларацията на Ахмед Доган, но това не е вярно. Попитаха устно, по телефона, но не са подали заявление и не са спазили реда, въпреки че им го обяснихме. Второ, нека видим какво казва законът, за да е ясно за всички. За декларациите, подадени през 2007 г - тъй като от 2007 г. влязоха в сила измененията в Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности - достъпът е за всеки. Декларациите са в интернет, за целта ние създадохме електронен регистър, който може да се разглежда през интернет страницата на Сметната палата. Декларациите, подадени след края на 2004 г. могат да се поискат също от всеки, като заявителят посочи имената и длъжността на лицето и за коя година иска декларацията му и ние предоставяме копие на хартиен носител. Този режим също е по закон и ние по него предоставяме декларации и никой не се е оплаквал от нас. За декларациите, подавани до края на 2004 г. обаче важи по-стар режим - това изрично е записано в момента действащия закон, а именно: Достъп до данните от публичния регистър, съдържащи се в декларациите, подадени до 31 декември 2004 г., имат органите, оправомощени по други закони да получават информация, ръководителите на институции, в състава на които влизат лицата по чл. 2, ал. 1, и средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства, като достъпът се осъществява по реда, определен преди измененията на закона, които са в сила от 2007 г. Законът предвижда за декларациите, подадени до 31 декември 2004 г. и следната разпоредба:"Не се огласяват в средствата за масово осведомяване или по друг начин без писменото съгласие на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 техни лични данни или други данни, които конкретизират имуществото и доходите им, съдържащи се в декларациите." Така че, отново съзирам преднамереност в твърденията на хора от ДСБ, защото не допускам, че не са прочели закона.

- Как приемате предложенията на президента за промени в Закона за партиите?

- Промени в този закон са необходими, така че президентът даде ход на една дискусия и това е нормално. Според мен най-важният въпрос е да бъдат установени правила, които партиите трябва да спазват. И след това да се подбере най-целесъобразният модел за спазването на тези правила. Защото, в хода на нашите одити установихме редица недостатъци на закона: Например не е възможно практически да се контролират спонсорите на партии, които са участници в процедури по обществени поръчки, това е възможно само за спечелилите поръчки. Няма откъде тази информация да бъде получена. Ето едно непроверимо условие.  Друг пример - така наречените фондонабиращи мероприятия, където всъщност законът се отклонява от принципа за неанонимност на дарението, т.е. че всички дарения трябва да бъдат с ясен, идентифицируем, проверим автор, т.е. да се знае кой подарява на партиите.

Държа да подчертая - Сметната палата, като всяка сметна палата по света извършва проверки. Ако започнем да разследваме "черни каси", "тайни финанси", ще загубим облика си на Сметна палата и ще се превърнем в институция с друго предназначение. Образно казано, не можем да бъдем полицаи, следящи за евентуални нерегламентирани приходи и разходи на политически партии. Затова не приемам обвинения от рода на "Сметната палата не проверява партиите, а фризираните им отчети." PDFДосега извършихме първи одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2006 г., той е на сайта. Публично достояние са нарушенията, които сме установили, но ми се струва, че само медиите се заинтересуваха от тях.  Сега се извършва вторият такъв одит - за 2007 г.  - т.е., ние си вършим работата и тя е полезна. 

- Как се отчитат коалициите, сформирани на местно ниво за общинските избори, като например „Бъдеще за Сандански", след като в тях влизат и неясни бизнес и политичедси субекти? Как може те да бъдат контролирани дали спазват закона, какви и колко пари харчат?

-  Законът за местните избори предвижда партиите и коалициите да отчетат пред Сметната палата в срок до 1 месец след провеждането на изборите приходите и разходите за предизборната кампания. В избори могат да участват само политически партии, коалиции на политически партии или инициативни комитети от физически лица да издигнат кандидати. В случая партиите, които формират коалицията „Бъдеще за Сандански"  са се отчитали пред Сметната палата и имат право да участват на избори. Изборите се проведоха на 7 юни и още не е изтекъл срокът за представяне на отчетите. СП взима под внимание тези отчети при извършването на ежегодния одит на финансовата дейност на политическите партии.

- Можете ли да реагирате по някакъв начин, когато партии отчитат малки разходи в предизборната си кампания, а и с просто око се вижда, че са хвърлени много повече пари за билбордове, клипове и т.н.? Ще поискате ли някакви законодателни промени или увеличаване на правомощията ви заради такива случаи, които никак не са малко?

- Позволете ми да се пошегувам - искате ли да бъдат задължени медиите и рекламните агенции да отчетат приходите си от кампании, за да засечем разминавания между отчетени от партиите средства и похарчени за кампаниите?! По какъв начин да се докажат разминаванията, когато те не фигурират в документацията на партиите? Сметната палата проверява документално. Според мен по-сериозният проблем е купуването на гласове. 

И друг път съм казвал, че партиите трябва да получат много по-голяма субсидия, която да им позволява спокойно да правят разходи, свързани с политическия процес, със своите избирателни кампании. Няма пречка да има и частно дарителство, но в много законодателства съотношението е следното - 70-80% публични пари, срещу 20-30 % за сметка на частни дарители, като се ограничават големите донори от частния сектор. Идеята е в основната си част партиите да бъдат субсидирани от данъкоплатеца, за да не изпадат в рискова зависимост от частни интереси.

valeri_dimitrov.jpg- Има ли вече заличени от съда политически партии след доклади на Сметната палата, че не си отчитат финансите в продължение на две, три и повече години?

- Законът за политическите партии предвижда служебно разпускане на партия в няколко случая. Единият от тях е когато дадена партия 5 години след последната си съдебна регистрация не е участвала на избори. По този критерий Сметната палата подготви списък от 172 партии, който изпратихме на главния прокурор и от прокуратурата имаме отговор, че са започнати съответните процедури за прекратяване на тези партии. Вече са прекратени около 20 партии, но процедурата като цяло е бавна. След приключване на тазгодишния финансов одит на партиите ще подготвим списък на партии, които системно нарушават изискванията на Закона за политическите партии относно представяне на годишни финансови отчети, който също ще предоставим на прокуратурата с предложение служебно да бъдат разпуснати тези партии.

- Какъв е резултатът за вас от сътрудничеството ви с НАП?

- Съгласно Закона за политическите партии Сметната палата изпраща на НАП отчетите на политическите партии, получили държавна субсидия за съответната година и списък на партиите, не подали в срок отчети при нас. Ние изпълняваме това законово задължение. В момента текат съответните законови процедури в НАП и тя е задължена да ни уведоми за резултатите.

Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Сметната палата предаде на НАП заключенията за несъответствие в декларациите след извършената проверка по документи относно отразените в тях факти и данните в различните регистри. И по този закон НАП има задължението да ни уведоми за резултатите от своята проверка по тях, но техните проверки още не са приключили.

- Тези дни парламентът ви възложи още една задача - да проверите усвояването на еврофондовете? Ще се справите ли?

- Съмнявате ли се? Имаме ресурса, в продължение на години Сметната палата изгражда професионален капацитет. Проучили сме какво правят другите сметни палати. Неотдавна на посещение бе председателят на Европейската сметна палата, който също ни подкрепи и ни даде съвети в тази насока. Парламентът ни възложи със специално решение два одита, в които ние трябва да проверим системите за управление на Структурните и на Кохезионния фонд по седемте оперативни програми и по две национални програми в областта на селското стопанство. Целта ни ще е да проследим цялата система от органи за управление, която е изключително сложна. Тя трябва да функционира много добре, да имат добри координационни, субординационни и информационни връзки. Ако не работи добре, провалът ще е почти програмиран. Нашата задача е - да е ясно положението при старта на системата, за да може своевременно да се внесат корекции и българското общество, българският парламент, изпълнителната власт, нашите партньори от Европейския съюз да бъдат убедени, че тази система ще функционира добре.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 8| 10487 |23.06.2008 Йордан Йорданов: Не аз, а Столична община е разрешила Сарая на Доган . 14| 9319 |22.06.2008 Жоро Неделчев: PLAYBOY e умението на един мъж да живее красиво . 15| 9090 |18.06.2008 М. Карбовски: Във властта има много секс, журналистките чукат властта . 2| 9090 |12.06.2008 Д.Солаков: При земетресение важен е рискът за хората, а не силата му

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads