Реклама / Ads
4| 12476 |20.03.2014 ИНТЕРВЮ

Д-р Николай Чирпанлиев: В някои общини гледат и на децата-сирийчета като на терористи

.
България изпълнява своите ангажименти към ЕС по отношение на бежанците и прави възможното да гарантира сигурността на партньорите. Стремим се за 3-4 месеца да направим толкова, което Германия, Швеция и Дания са постигнали за десетилетия. В някои български общини се отнасят с омраза даже към сирийските деца. А евреи от Германия и Израел помагат на арабите и сирийците в центровете ни. Това каза полковник о. р. д-р Николай Чирпанлиев, председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.  
 
Интервю на Красен Бучков

-  Г-н Чирпанлиев, разминахме ли се с кризисния механизъм от регламента „Дъблин 2”, според който можем да бъдем поставени под наблюдение заради проблема с бежанците? Как ще коментирате изказването на еврокомисар Сесилия Малмстрьом, че страната ни може да е първият случай на активирането му ?

- Идеята на г-жа Малмстрьом да има мониторинг и евентуално последващи санкции беше дефинирана в средата на януари т. г.  Още на 3 януари излезе решението на Върховния съвет на ООН.  На 4 януари бе  ясно и нашето становище, в което посочихме, че въпросните претенции са остарели, тъй като се отнасяха за периода до 15 ноември 2013 г. След това българското правителство предприе радикални мерки, което доведе до рязко намаляване на бежанския поток към България. Всички следващи проверки от ЕК и изпратените контролни органи показаха, че България изпълнява своите ангажименти към ЕС и по-конкретно като страна от югоизточната част на съюза. Видя се, че се справяме изключително коректно със задължението да не допускаме лица, които биха застрашили сигурността  не само на България, но и на държавите от ЕС.
В тази връзка очакваме г-жа Малстрьом на 24 и 25 март. Тя ще участва в конференция у нас и ще посети някои от нашите центрове, като засега е заявила предпочитания към Харманли, евентуално „Враждебна“ или „Военна рампа“.
В момента Държавната агенция за бежанците усвоява средствата от ЕК, като извършва строително-ремонтни дейности в посочените три центъра. От месец и половина се приготвя топла храна два пъти на ден за всички бежанци в центровете и се осигуряват нормални условия за живот и здравеопазване.  Моето мнение е, че България не трябва да бъде подложена на мониторинг, още по-малко да й бъдат налагани санкции заради решаването на бежанската криза.
Правим всичко възможно да покажем реалната обстановка. И се надяваме, че за краткото си посещение в България  г-жа Малмстрьом ще се ориентира в обстановката, ще види фронта на строителните дейности и ще се убеди, че България за три-четири месеца прави неща, които държави като Швеция, Германия, Дания и други са направили за 30 години. Ние просто ще осигурим прилични условия за живот на бежанците у нас.

- Съветът за сигурност на МС прие седем мерки във връзка с кризата в Украйна. Третата е „разработване на национален план за реагиране при бежанска вълна от Украйна“. Вие  носите ли отговорност за тази мярка.

- Държавната агенция за бежанците беше поканена от вицепремиера Цветлин Йовчев, който е  председател на Националния оперативен щаб за бежанците,  да участва и в Националния щаб, свързан с кризата в Украйна. Целта бе да разработим план-програма и да определим ръководство, което да действа при криза и същевременно да предложим мерки за ускорена процедура за даване на статут на гражданите с доказани български корени, които в момента живеят на територията на Украйна. Изпълнихме указанията на вицепремиера и предоставихме на правителството нужните документи. В момента очакваме при необходимост да се състои втората среща на Националния щаб, създаден във връзка със събитията в Украйна.

- Обявихте, че процедурата по издаване на статут на бежанец от януари ще трае 21 дни. Факт ли е това ?

- От края на 2013 г. за сирийски граждани се прилага съкратена процедура по предоставяне на закрила в рамките на един месец. Отделно преди този срок има друг срок за споменатата вече „Дъблинска процедура”, която определя коя страна от ЕС трябва да поеме отговорност за провеждане на самата процедура. Този срок зависи от факта, че за някои кандидати за закрила се правят запитвания до останалите страни от ЕС и процедурата може да се проточи повече от месец. Затова в рамките на около два месеца може да се проведе процедура по предоставяне на закрила в България.
Само за последните  15 дни имаме над 800 решения, колкото за цялата 2012 г. В момента нашите специалисти подготвят по 52 решения на ден! Едва ли има друга подобна структура в света, която да работи с такива темпове. Позволете да цитирам още няколко числа: в Швеция 4 000 души работят в техните структури за бежанците, а нашата агенция има 293 служители, от които само 30 работят за статутите. В Швеция те са 1 000. Нещо повече, в Унгария и Румъния има по 1 000 души на щат в съответните агенции, а в Дания в два-три центъра на Червения кръст работят 700 щатни работници плюс 800 доброволци.
Нашият щат е общо 293 души, които се грижат за хората в седем центъра. Всичко на всичко 293 – от председателя на агенцията, през психолозите и социалните работници до готвачите и параджиите. Това е.

- Преди време казахте, че в някои центрове има бежанци, които съзнателно извършват нарушения и вредят на себе си, на близките си и на българите наоколо?

- През последно време стават все по-малко търсещите закрила, които съзнателно и целенасочено чупят имущество или вършат други нарушения. Е, не са се свършили. Но вече имаме вътрешни правила, според които се налагат санкции: парични глоби и при необходимост - извеждане от центровете.

- Какви са по народност бежанците в центровете? Колко е броят им в момента?

- В момента броят на настанените в нашите центрове е 3 660 души. От тях сирийски граждани са към 2 630. Има хора от Афганистан, Гана, Мали, Ирак, Пакистан или общо от около 30 държави. Центровете са попълнени на 88%. Има и 3 470 души,  настанени на външни адреси. Центровете ни са в Пъстрогор, с. Баня, София, Харманли и Ковачевци.

- Продължава ли да има деца без придружители ?

- Внесохме предложения за изменения в Закона за убежището и бежанците, които бяха приети на първо четене в парламента. Там са посочени необходимите поправки. След като Законът влезе в сила, нещата ще бъдат напълно регулирани. От нашата агенция не може да се назначават служебни настойници, защото се получава конфликт на интереси. Отделно след приключване на процедурата, в рамките на два месеца, децата пак ще останат без настойници, което не е решение на проблема.

- Решени ли са вече напълно всички битови проблеми, свързани с отоплението и храненето? Подобри ли се медицинското обслужване?

- Непрекъснато подобряваме битовото осигуряване. В някои от центровете са постигнати минималните стандартни изисквания на Хартата на ООН за бежанците. Осигурени са необходимият брой санитарно-битови възли и помещения за настаняване в приемателния център в Харманли. В центровете „Военна рампа” и „Враждебна” в момента се извършват строително-ремонтни дейности, като в процеса на проектирането са отчетени всички изисквания, на които трябва да отговарят местата за настаняване. Едновременно е в ход доставката на минимално необходимото оборудване на центровете, както за лицата, търсещи убежище, така и за персонала на агенцията.
Проблемът за отоплението бе решен още през ноември 2013 г. въпреки множеството трудности.
БЧК с помощта на Холандския червен кръст изготви планове за ремонт на пералните помещения на трите големи центъра и започна изпълнението на тези планове.
„Лекари без граници” извършват ремонт и оборудват помещения за лекарски  кабинети, като агенцията обяви обществени поръчки за доставка на неотложно необходимите лекарства, санитарни материали и автомобили. Специализирана медицинска помощ се доставя от ВМА.
Посочените дейности  се финансират основно от Спешните мерки по Годишна програма 2013, ревизирана със Спешни мерки на Европейския бежански фонд. Разбира се, с 20% съфинансиране от държавния бюджет.

- Преди известно време бяхте обвинен, че използвате вратички в Закона за обществени поръчки, за да облагодетелствате определени фирми за ремонт и услуги. Как ще коментирате публикациите?

- В изпълнение на Плана за овладяване на кризисната ситуация агенцията организира обществени поръчки по ЗОП в условията на съответния член и точки, което предизвика неодобрение сред някои заинтересовани лица и търговски субекти. Въпреки кратките срокове, агенцията осигури необходимата гласност и конкуренция при тези поръчки, като се обърнахме към редица желаещи фирми и субекти за участие. Постарахме се да договорим необходимите икономически показатели като цени, срокове и гаранции за качество. Е, недоволни винаги ще има, дори когато се действа по закон.

- Какви са специалистите , който са най-необходими за попълване на щата на агенцията?

- Попълването с квалифицирани кадри продължава. Необходими са ни психолози, интервюисти и преводачи от редки за България езици. В сайта на агенцията всеки може да прочете обявите за различни длъжности, които могат да се заемат след конкурси.

-  Г-н Чирпанлиев, вече няколко месеца сте председател на Държавната агенция за бежанците. Хвалеха ви, уволняваха ви, попадахте в стресови ситуации. Кое най-много ви впечатли от срещите и досегашната ви работа при решаване проблемите на бежанците ?

- Най-много ме впечатли диференциацията, духовното и емоционалното разслоение сред българския народ. Има градове, за които не бих допуснал, че могат да се отнесат към деца с такава омраза и студенина. Една община с минерални извори излезе със становище, че малките сирийчета са потенциални терористи и биха могли да бъдат заплаха за общината. Най-жалкото е, че подобна „защита“ на населението е продиктувана от частни интереси. Някой бил инвестирал в хотели и оздравителни комплекси и ако се каже, че там щяло да има сирийски бежанци, това би се отразило зле върху престижа на курорта. Цинизмът на подобна ситуация е, че ставаше въпрос за десетина деца от 6 до 12-годишна възраст. Те ли са заплаха за националната сигурност?
Току що имах среща с евреи, хора от Израел и Германия, които правят дарения за арабските бежанци. С тези средства искат да ги лекуват от стреса, да им окажат психологичска помощ и най-вече да помогнат за подобряване на техния социален живот в центровете.

- И един личен въпрос. Дъщеря ви е една от младите балерини в Европа, на която специалистите предсказват бляскаво бъдеще. Разкажете за успехите и?

- След като завърши една от най-престижните балетни академии в света в Щутгарт, на дъщеря ми Антонина бе предложено  да остане да работи една година в балета в града, който е еталон за висока класа. След това спечели конкурс и четири години танцуваше в балета на Берлинската национална опера. От три години е на по-високо равнище в балетната йерархия – в Амстердамския кралски балет, където участва в почти всички представления. Тя е доста скромна, но фактите и успехите й говорят сами.

- Вярно ли е, че майка ви е предложила марша „Велик е нашият войник!” да стане Химн на българската армия?
- Това е безспорен факт, за който тя има няколко награди и писмо и от министъра на отбраната, тогава Бойко Ноев и от началника на ГЩ  генерал Михо Михов. Винаги се просълзявам, когато чуя тази велика песен. Наскоро това стана в Софийската филхармония, където имаше съвместен концерт на Гвардейския духов оркестър и на филхармонията. Това е марш, който не може да остави спокоен всеки българин. Майка ми се гордее с този факт. За нея работата в културните институти на армията, в Шумен и Варна е сред най-свидните периоди от живота. Аз, тя и баща ми имаме общо над 100 години служба във Въоръжените сили на България.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 2| 13927 |06.03.2014 Проф. Николай Петров: Упойката е критично състояние . 32| 17132 |20.02.2014 Николай Слатински: Елитът на прехода унищожи националната ни сигурност . 52| 15085 |06.01.2014 К. Костадинов: Някои си мислят, че живеят в Османската империя...по навик . 17| 14617 |28.10.2013 Николай Цонев: Безпринципни властови назначения – това е политика и на ГЕРБ, и на кабинета „Орешарски”

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads