Реклама / Ads
17| 14575 |28.10.2013 ИНТЕРВЮ

Николай Цонев: Безпринципни властови назначения – това е политика и на ГЕРБ, и на кабинета „Орешарски”

.
Народното събрание е преобразувано в сборище от хора със съмнителен морал и личностни качества, битките, които се водят не са на визионери с различни идеологии, а напомнят средновековни междуособици. Това казва бившият военен министър и председател на НОВА АЛТЕРНАТИВА Николай Цонев.


- Г-н Цонев, как ще коментирате политиката на правителството през последните месеци. Къде виждате тънките места в работата му и къде  кабинетът  върви в правилна посока ?

 

Основният белег на това правителство са безпринципните назначения на високи властови постове. В това отношение те продължават политиката на ГЕРБ, за която бе присъща необходимостта определени хора да заемат министерски постове, да управляват даден ресор, независимо кой.

 

Цялостното ми усещане за работата на това правителство е за симулация на дейност.

 

Реакцията им спрямо бежанската вълна е и продължава да бъде неадекватна. Правителството се преструва, че е учудено от сирийския наплив, твърдят, че големината му е неочаквана. Поведението им е несъстоятелно – учудващо ли е, че през декември вали сняг?

 

Държавата има три основни задължения спрямо сирийските бежанци – осигуряване на хуманни условия на живот, съставяне на лични документи, които да спомагат работата на МВР, чрез ясно квартироване и последващ контрол, както и предоставянето на възможности за образование – училищно за децата и обучителни курсове по български език за възрастните бежанци.

 

Изисква се елементарна държавническа мисъл, за да се достигне до извода, че тези хора са принудени да останат задълго в България. Следователно нашата работа е успешно да ги интегрираме като функционираща част от обществото. В противен случай. ще трябва да се изправим срещу последиците на автосегрегацията, от която в момента страдаме по ромския върпос.

 

НОВА АЛТЕРНАТИВА, в качеството си на организация с експертен и държавнически потенциал, разработи стратегия за процедиране спрямо бежанската криза. Тя е достъпна на сайта ни за всеки, който иска да придобие представа каква е адекватната реакция, спрямо подобен бежански наплив.

 

- Удрят ли по парламентаризма игрите на кворуми и липсата на дебат  в Народното събрание през последните месеци ?

 

Парламентаризма предполага наличието на държавнически капацитет и стратегическа мисъл у управляващите. Такива не са налични, или поне не са видни от действията на сегашните управляващи.

 

Парламентът, в този му състав, е опорочен като институция. Той би следвало да бъде място за развитие на високи идеи, за провеждане на стойностни и конструктивни дебати, а в момента е принизен до това да приютява ежедневни битови свади.

 

Народното събрание е преобразувано в сборище от хора със съмнителен морал и личностни качества, битките, които се водят не са на визионери с различни идеологии, а напомнят средновековни междуособици.

 

Горното не е проблем само на този кабинет, а дългогодишен минус на парламентаризма в България.

 

Особено обидно за българския избирател е безхаберието, с което депутатите от ГЕРБ се отнасят спрямо работните си задължения. Наскоро излезе изчисление на цената за отсъствието на групата на Бойко Борисов от парламента - 6 млн. лв. за 4 месеца.

 

- Вие сте човек, който  от години се занимава с бизнес. Може ли да се каже, че има демонизиране на едрия бизнес в България ?

 

При наличието на силна монополизация на едрия бизнес в определен сектор, естественият обществен отговор е демонизирането. То от своя би следвало да провокира компетентна институционална реакция.

 

 Въпрос на морал и достойнство е способността на представителите на едрия бизнес да запазят доброто си име.

 

- Има ли война между бизнеса и държавата ? Продължава ли тя  или правителството взема мерки за зариване на томахавката.

 

В учредителната ни декларация  е залегнала идеята, че държавата и бизнеса следва да са равнопоставени партньори. Това означава държавата да не налага рестриктивни закони, а да подпомага бизнеса. 

Ние сме за намаляване на административните тежести, чрез отпадането на редица лицензионни режими и такси. Единствено така бюрокрацията ще се намали, а на бизнеса ще се даде глътка въздух. В сегашната ситуация, бизнесът стартира с дългове, след заплащането на всички държавни такси.

 

Законът за обществените поръчки, който в момента е между първо и второ четене, утежнява дори допълнително административните такси и регулации за фирмите.

 

- Някои икономисти твърдят, че през последните месеци се наблюдава съживяване на икономиката на страната. Има ли по светли тонове в икономическата реалност и бизнес-средата? Какви са вашите наблюдения?

 

За съживяване на икономиката можем да говорим, ако хората са започнали да живеят по-добре. По-голяма заетост, по-високо потребление на стоки и услуги, повече пари в обращение, по-високи обороти за фирмите – това са показателите на развиващата се икономика.

 

Ще има растеж, ако държавата е привлекла повече инвеститори, а това става само при стабилна и предвидима бизнес-среда, един инвеститор трябва да знае как ще се развива бизнеса му и колко ще струват инвестициите му, а в момента държавата не предоставя никаква предвидимост.

Предвидима и стабилна бизнес среда – това означава възможност за планиране в дългосрочен аспект – какви ще са таксите, лицензите, данъците и др., за да е възможна сметка на приходите.

 

Предвидимата бизнес-среда е предпоставка за откриването на нови работни места.

 

- Срещат ли се все още рекетьори и изнудвачи по високите етажи на властта ? Ще продължат ли бизнесмени да напускат страната ?

 

Несериозно е директно да се заяви дали има или не. Необходимо е компетентните органи да проведат разследвания, които да докажат наличието на порочни практики по високите властови етажи. Със сигурност, поведението на голяма част от политическите фигури в България говори именно за това.

 

Проблемът с рекета и изнудването на високи нива отново засяга темата за общественото доверие в държавните институции – то е силно нарушено, на места дори напълно заличено.

 

Порочна практика в политическия живот на страната е злоупотребата с власт. В политическата ни платформа заляга предложение за Закон за лобизма, който да даде конкретна юридическа рамка на отношенията между бизнес и държавни представители.

 

Такъв Закон ще преустанови злоупотребата с употребата на влияние.

 

- Коя е по-страшна – голямата или малката корупция в страната ? Продължава ли да се перат пари у нас ?

 

И голямата и малката корупция са еднакво опасни.

 

Корупцията сама по себе си е явление, което не трябва да съществува, размерът не е от съществено значение. Държавата трябва така да разработва политики, които да водят до антикорупционно поведение, а не до практики,  които стимулират корупция, от високите до ниските етажи на институциите.

 

Относно втория въпрос –задайте го на онези, които перат пари.

 

Има много сериозни съмнение в обществото, че институциите се използват именно за това, създават се лоши практики и негативно настроение у хората. Това се случва, защото управлението не среща обществено доверие.

 

Порочните практики, които се вадят наяве в обществените поръчки са едно изключително слабо място в държавата. Законодателството се променя на парче, без сигурен механизъм, който да гарантира прозрачност, безпристрастност и антикорупционно поведение при провеждането им.

 

Управляващите трябва да се погрижат да се намали усещането у хората, че публичният ресурс се използва неправомерно.

 

- Кога ще започнат да идват чужди инвестиции у нас ?

 

Когато се изпълнят условията за наличие на предвидима, прозрачна и лишена от корупция бизнес-среда. Икономиката ни зависи сериозно от чуждестранните инвестиции, следователно наличието на такива следва да е приоритет за всяко правителство.

 

- Като бивш министър на отбраната какво ще посъветвате управляващите за решаване на проблемите със сирийските бежанци ?

 

 

Кризата с нечовешкото отнасяне с търсещите закрила от Сирия е най-голямата правозащитна криза в България от началото на 2013 г.

 

НОВА АЛТЕРНАТИВА, в качеството си на организация с експертен и управленчески потенциал, предложи следното визионерско решение на проблема със сирийските бежанци:

 

1.       Да бъде сформиран щаб, с участието на специалисти от МВР и МО, както и други експерти, който да бъде постоянен и да организира бъдещите действия по разрешаването на бежанската криза.

2.       Да бъдат определени райони, които имат подходяща инфраструктура (вода и ток), на които да бъдат построени кампусите. Такива са бившите военни поделения, летища, полигони и други.

3.       Вместо да се чакат инструктурите от САЩ да обучат български специалисти за работа с поточната линия, да бъдат осигурени подготвени екипи от други държави, които веднага да започнат изграждането на необходимите помещения, с цел навременна реакция.

4.       Препоръчително е терените, които ще бъдат избрани, да бъдат в райони, където има възможност да бъде осигурена постоянна заетост на бежанците (животновъдство, земеделие и други).

 

 

Нужно е сериозно планиране за адекватна реакция спрямо бежанците, пребиваващи на територията на България в момента. Условията за живот, които държавата предоставя на бежанците, са крайно нехуманни.

 

Следва да се обърне внимание и на проблема с общественото възприятие на бежанците. Ако сме враждебно настроени спрямо сирийците в България. ще пострадаме от криза на автосегрегация, каквато в момента се наблюдава сред ромския етнос.

 

Важно е да се прозре, че сирийската култура е една от най-древните в света. Сирийците са прогонени от държавата си, заради мащабна гражданска война, следователно се нуждаят от ново място, на което да преместят бизнеса си.

 

Интегрирането на бежанците като функционираща част от българското общество ще означава нови икономически сили, породени от новата култура и новия подход, който тя носи. Сирийските бежанци следва да се разглеждат като човешки капитал, а не като тежест.


Изолацията им със сигурност ще донесе повече грижи, отколкото яснота.

 

- Вашият коментар за продължаващите  протести и прогнозата ви за нови избори?

 

Гледам положително на гражданското включване в държавните решения. Оценявам го като вид развитие на гражданското ни общество. Редно е парламентът да бъде отворен за пряк диалог с неправителствените организации. Те са естествен регулатор на гражданските вълнения, като от всички техни идеи и предложения, трябва да бъдат вземани предвид само принципните, мотивираните и експертните. 

Виждам голям потенциал в представителите на протеста, но ако те го признаят като политически такъв и продължат да се гнусят от обвързването с конкретна политическа платформа, държавата ще влезе в порочен кръг на оставка - избори.

Нека не очакваме месия, особено ако той ни е представян от поредната добре програмирана манипулационна трибуна. Смешно е как дългогодишни храненици на властта се представят за нова алтернатива. Има една такава и тя не е парламентарно представена.

Дълбоко вярвам, че именно заради натиска, който закрепналото гражданско общество оказва върху властта, държавата няма да бъде управлявана в безхаберие повече. Надявам се протестите да не стихват, но да поемат в една по-продуктивна насока.

 

Интервю на Фрог нюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 31| 18197 |16.09.2013 Радион Попов: С позицията си за Сирия Николай Младенов ни побратими с Ал Кайда . 44| 12913 |21.04.2012 Николай Марков: Службите събират информация за шантаж . 46| 28314 |03.01.2012 Режисьорът Николай Волев: България прелива от бруталност и безочие . 16| 10318 |20.10.2011 Кандидат-кметът на Враца Николай Иванов: В града има симбиоза между ГЕРБ и ДПС

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads