Реклама / Ads
13| 7563 |10.02.2010 ИНТЕРВЮ

В. Панков: Македонизмът е религия на смъртта

.
Владимир Панков
Българите от Република Македония да представляват градивен елемент в Конституцията на държавата, искат от нелегалната Асоциация на българите в Македония РАДКО.

Владимир Панков е роден като Владимир Паунковски в Охрид. По образование е икономист. След разпада на Югославия през 1993 г. се опитва да създаде в Република Македония организация на българите там, под името ВМРО, но уставът не е регистриран от съда. На 30 юли 1996 г. става български гражданин. Променя името си на Панков. През ноември 1996 г. властите в Република Македония отнемат българския му международен паспорт. След няколко ареста, гладна стачка и намесата на българските власти, паспортът му е върнат. Една година пребивава в България, след което в 1998 година се връща в Република Македония. През 2000 година става председател на Сдружение РАДКО, което в 2001 година е обявено за противоконституционно. Сдружението носи името на псевдонима на един от лидерите на ВМРО Иван Михайлов. През януари 2008 година Радко печели делото в Съда по правата на човека в Страсбург срещу Република Македония. Панков е автор на книгата „Историческата истина за културната идентичност на славянското население в Република Македония“, издадена през 2004 година.

интервю на Ана Кочева

‒ Г‒н Панков, какво още би могла да измисли официалната пропагандна машина в Македония по случая Спаска Митрова, след като последната фабрикация е, че тя не е психически уравновесена, за да се грижи за детето си?


‒ Aз, както и асоциацията РАДКО, в този смисъл и Спаска Митрова като член на РАДКО, приемаме християнско демократичния светоглед. От друга страна, един немски социолог пише: "Не е страшна липсата на свобода, страшно е умирането на волята за свобода". Ако приемем, че българите от Македония са загубили тази воля за свобода, която се вижда в Република Македония, тогава е неизбежно да заключим, че атрофирането на тази воля е най-страшното престъпление, който е направено на този народ от страна на сърбокомунистическите (македонистичните) управители, защото те са го оставили без собствен исторически разум. По тези причини македонските комунисти са изгубили цялото доверие, че представляват или могат да представляват българско население във Вардарска Македония. От теоретична гледна точка комунистическите идеи именно във Вардарска Македония показаха, че разрушаващата сила на тази теология е в това, че тя е сатанистична. Това е религия на смъртта. Комунистите отричаха почитта към творческото дело на прародителите, защото величието на тези прародители ги потискаше, показваше тяхното им творческо безсилие, тяхната слабост и нищожност. Иначе, защо един силен човек, който осъзнава в себе си творческата сила, ще се подигне срещу мъртвите творци, ще унищожава техните гробове, ще фалшифицира миналото и духовно ще затъпява поколението. Надявам се, че Ви става ясно с кого си имаме работа и че всичко можем да очакваме от тях.

‒ Има една констатация на австрийския проф. Кронщайнер още отпреди 15 години, че поведението на македонските властници е неадекватно и странно. Променило ли се е това поведение толкова години по късно?


‒ РАДКО написа ОТВОРЕНО ПИСМО с дата 22.11.2000 г. до Президента на държавата, цитирам: “.... Македонската общественост не е готова за плуралистично общество. Тя засега не е в състояние да приеме едно различно становище от официалната интерпретация за историческата идентичност на славянското население от Македония. Може и да се разбере реакцията на обикновените граждани, преди всичко, заради тяхната неинформираност и непрекъсната индоктринираност. Обаче учудва поведението на видните македонски учени и неприкосновени теоретици на "МАКЕДОНИЗМА". Те с това още един път подкрепиха твърдението на реномирания австрийски учен и професор, д-р Ото Кронщайнер, който казва: „В борбата на учените и студентите от други страни за духовната и интелектуалната свобода, Вие се противопоставяте с една безсмислена и анахронистична идеология, която настоявате да "зациментирате" с псевдонаучни средства ...Ние няма да спрем неуморно да разобличаваме това репресивно поведение, тази концепция, лишена от елементарна научна обоснованост на историята ...Ние искрено пожелаваме на македонската младеж да живее в духовна свобода, без манипулации на нейните учители ...”. Цитатите са фрагменти от отворено писмо на д-р Кронщайнер, адресирано до МАНУ, до ректора на Скопския университет и до декана на Филологическия факултет на Скопския университет)“. А какво се е “променило“ тук, може всеки да разбере от новопубликуваната ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на МАНУ.

‒ Кажете, Вие самият за нормален ли минавате в Македония според официалните власти?

‒ Аз вече в началото казах, че имам християнско демократичен светоглед. Това означава, че аз приемам себе си за несъвършено същество, в това число и аз правя несъвършени постъпки. Ако тук под понятието нормален разбираме човек с научена безпомощност, тогава аз не съм “нормален“. Един път ме питаха защо имам таково убеждение. Аз им отговорих: “Затова, че съм човек“! Да, всички ние от РАДКО, в този смисъл и аз и Спаска Митрова сме “луди“, че не приемаме “действителността“ тук и не показваме “научена безпомощност“.

‒ Какво според Вас трябва да бъде поведението на България по отношение на Р Македония?

‒ Аз съм също и български гражданин, но обикновен гражданин, които никого не представлява в България. Затова доскоро не бях си позволявал да давам рецепти. Но си позволих да направя с Декларацията от 02.02.2010 г., която гласи:
На нас, българите от Македония, не ни е нужна държава, която ще носи името "Република Македония'', а в нея българското население да бъде подложено на репресии, полицейско наблюдение и тормоз, преследване, дискриминация и геноцид, само и само с цел македонските комунисти, представени от основните политически партии в страната, СДСМ (Титовистите) и ВМРО - ДПМНЕ (Сталинистите) и нататък да владеят държавата и по този начин да избегнат меко казано, историческо политическата отговорност.
Затова асоциацията търси енергично действие от страна на институциите в Република България по следните точки:
‒ Прекъсване на всички дипломатически отношения с държавата Република Македония, докато не бъде върнато детето на нашия член Спаска Митрова и
‒ Категорична позиция, че държавата Република Македония не може да бъде член нито на НАТО нито на ЕС, ако не се изпълнят политическите искания на асоциацията РАДКО и това
- Българите от Република Македония да представляват градивен елемент в Конституцията на държавата;
- Един от официалните езици на държавата да бъде и Българският книжовен език;
- Забрана от присвояване и фалшифициране на Българската история и култура;
- Възобновяване на необходимите културно-образователни и църковни институции в Република Македония по подобие на българските културно-образователни и църковни институции, които съществуваха на територията на Република Македония по времето на Османската империя, разбира се, адаптирани към съвременните условия и потребности.

Тук не става дума за показване на сила и надменност, всичко това е функция на това държавата Р Македония окончателно да тръгне по пътя на демократичността и възприемането на европейските ценности.

‒ Колко са българите в Македония, които имат смелост да заявят открито своята национална принадлежност? Ще нарастне ли броят им, ако липсва страх?

‒ На този въпрос не мога да отговоря, РАДКО никога не преброявало хората и в бъдеще няма да прави това. Повтарям онова, което казах в началото, че за нас всяко човешко същество е личност, и затова човекът не може да бъде третиран като обект (instrumentumvocale). Асоциацията РАДКО вярва, че всяка личност е дарена с безусловно и накърнимо достойнство и е ценна сама по себе си. Задачата на обществото, държавата и политиката е да защитава човешкото достойнство във всекидневния живот. Ние споделяме съзнанието, че човекът е несъвършен и допуска грешки, и че съществува възможност, използвайки своята свобода, той да не успее.

‒ Какво може да се случи на човек, който се само обяви за българин в Македония?

‒ Достатъчно е да се знае това какво се случва с нашия член Спаска Митрова, па на всеки да бъде ясно.

‒ Има ли разлика в отношението на политическите сили в Македония към РАДКО?

‒ РАДКО засега е асоциация, която е нелегална. Водим дело пред Административния съд за легализация на асоциацията. В бъдеще е възможно да бъдем и партия. Но независимо от формата, дали ще сме асоциация или партия, ние ще бъдем и нататък РАДКО, както по отношение на нашите принципи и ценности, също така и по отношение на нашите цели и задачи! Всички политически сили защитават МАКЕДОНИЗМА, така че отношението им към нас се определя от това.

‒ РАДКО се обявява за възобновяване на духовното и културното единство на българите от Р Македония и българите от Р България. Как конкретно предлагате да стане това?

‒ Какво да разбираме под понятието българин? Дали гражданство на Р България или духовно‒културна идентичност? Ние от РАДКО приемаме и двете понятия. В конкретния случай мислим и говорим само за понятието духовното културна идентичност! Идентичността на българите, такива като сме сега, исторически е създадена по времето на цар Симеон, а утвърдена по времето на цар Самуил (Първото Българско царство) върху три основни стълба: християнство, държавност и просвета.
За РАДКО българската света троица е Християнството, Народността и Просветата. В Декларацията ни от 02.02.2010 това е казано много ясно:
- Българите от Република Македония да представляват градивен елемент в Конституцията на държавата;
- Един от официалните езици на държавата да бъде и Българският книжовен език;
- Забрана от присвояване и фалшифициране на Българската история и култура;
- Възобновяване на необходимите културно-образователни и църковни институции в Република Македония по подобие на българските културно-образователни и църковни институции, които съществуваха на територията на Република Македония по времето на Османската империя, разбира се, адаптирани към съвременните условия и потребности.
Значи духовното и културното единство на българите от Р Македония и българите от Р България може да се осъществи само тогава, ако са реализират тези политически искания на РАДКО, за да можем утре да говорим за единно българско духовното културно пространство, както днес говорим за единно немско духовно и културно пространство, както е в Германия, Австрия и Швейцария. Всичко друго е илюзия.

‒ Македония е призована от европейските институции да загърби езика на омразата. Смятате ли, че това ще стане?

‒ Македония няма друг избор!

‒ Има ли европейско бъдеще за Македония?

‒ Македония няма друг избор!
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 7| 12085 |09.02.2010 Ил. Беновска: Сквернословия за х...е и п...и са звучали преди на честотата на К2 . 9| 11472 |07.02.2010 Ал. Томов: ДАНС участваше в съсипването на "Кремиковци" . 1| 13734 |05.02.2010 INNA: Балканците можем да побеждаваме . 28| 12733 |04.02.2010 Октай: Конспирация готви края на ГЕРБ

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads