Реклама / Ads
12| 14202 |02.04.2015 ИНТЕРВЮ

Вера Ахундова: УС на БНБ е като мафия, всички са в конфликт на интереси /I част/

.
Вера Ахундова
Вложителите и кредиторите в КТБ продължават да се борят за правата си и най-вече за правото си да задават въпроси, на които няма кой да отговори. С триста зора те се добраха до временната анкетна комисия за фалираната банка с надеждата, че ще получат яснота за своите пари. Вместо това те се сблъскаха с високомерието на ръководството на БНБ, за пореден път те получиха ледено мълчание и присмех. За неволите си с институциите, разказва пред Фрог нюз Вера Ахундова, лице на организацията „Ние, гражданите”.
 

- Казвате, че много трудно сте получили достъп до анкетната комисия за КТБ.

 

- На първото заседание не ни беше даден достъп до парламента, не ни бяха издадени пропуски. За второто заседание знаехме, че е насрочено за 14 часа, в последния момент часът бе сменен за 13 часа.   

 

- Защо смятате, че не искат да Ви допуснат до подобен род форуми?

 

- Много дразним някои политически сили с неспирните си въпроси и искания за прозрачност на процедури, на разследване на грабежа на КТБ. Най-ощетени, а и допълнително инкриминирани от политиците, са ограбените вложители с надгарантираните депозити. Имахме предложение за законодателна промяна. То касаеше включването в Закона за банкова несъстоятелност на клауза, която да позволява съставянето на Обществен съвет на кредиторите, съставен от експерти икономисти и юристи, които да наблюдават работата на квесторите. Това наше искане, обаче, не влезе в парламента. Освен това не ни допускат до форумите, свързани с банката. Така няма кой да отговори на нашите въпроси. 

 

- Какви са вашите въпроси, на които не получавате отговор?

 

- Настояваме да знаем цялата истина за банката. Всички партии предизборно ни обещаваха прозрачност. Прозрачност обеща и омбудсманът на България, но явно го смазаха. Той е от малкото хора, на които вярвахме. Вижте как се развиват съдебните дела! Истината е, че имаме отказ от това да се гледат дела за КТБ по същество. 

 

- Вие установихте, че одиторите не са работили по съвест.

- Ние разкрихме, че Силвия Пенева от одиторската фирма „Делойт одит” е сключила договор за цесия, който я вкарва в положение на конфликт на интереси. Подадохме сигнал в Главна прокуратура срещу нея и квесторите. Той не е придвижен въобще. Сигнализирахме за конфликт на интереси на различни нива и на различни хора. Управляващият съдружник на одитиращата фирма „Ърнест енд Янг” Николай Гърнев на 16 юни е изтеглил парите си и е закрил сметките си. Силвия Пенева не е успяла да осъществи замисъла си. Ние имаме разпечатки, че тя е направила превод на 20 юни, но операцията е сторнирана и сумата е върната по сметките й. Има цесия, която е осчетоводена. Въпросът възникна след заседание  на Комисията на бюджет и финанси на 29 октомври, когато квесторът Лютов заяви, че все още Съветът по цесиите работи и няма нито една осчетоводена цесия. Всъщност се оказа, че има – на 20 октомври е извършено прихващане и цесията на  Силвия Пенева е осчетоводена. В конфликта на интереси е и фирма „Афа”, тъй като е била одитор на банка „Виктория” за 2013 г.  Това означава, че е проверявала сама себе си. Нито един от нашите сигнали не е проучен. Сигнали сме изпратили до Етичната комисия на ИДЕС (бел. ред. Институт на  дипломираните експерт–счетоводители в България) по повод Силвия Пенева и нейната реакция е поразителна – изпратила е писмо, с което обвинява Емилия Миланова, че уронва репутацията й, затова, че са й поискани документи. Квесторите въобще не да отговорили на ИДЕС и не са изпратили исканите от тях документи. Поради тази причина ИДЕС не се е произнесла.

 

- Какви са провиненията на Нели Кордовска от БНБ?

 

- Няма българска банка, в която да изтеглите налични пари над 10 000 лева, над 10 000 евро в зависимост от вътрешните правила на банката без предварителна заявка и съответни документи за произход и за каква цел се теглят. Кордовска, без да се яви в банката, по телефона вероятно е поръчала такава сума и е отишла в извън работно време да ги вземе. Не е взела всичките пари, които притежава, а над гарантираната част, което е индикация за използване на вътрешна информация. Това е конфликт на интереси и във всяка друга държава би било морално да си подаде оставката или да я уволнят.

Ще дам определение на Управителния съвет на БНБ и на изпълняващия длъжността Банков надзор Нели Кордовска. Това е една клика, която работи на принципа на мафията – кръгова поръка – всеки зад всеки, и омерта – пълно мълчание. Самите членове на УС са в конфликт на интереси по отношение на казуса „КТБ”. Калин Христов управлява търговско дружество, Димитър Костов има съпруга, която работи в КТБ, със заплата, която много напомня на корупционна практика. Нели Кордовска не е имала право да бъде докладчик, нито да гласува за отнемане на лиценза, тъй като по закон само управител и подуправител могат да бъдат докладчици по такъв казус. Такива са и нашите мотиви, които използваме по различните дела, които водим във връзка с фалита на КТБ.  В допълнение към оценката ни за членовете на УС на БНБ ще добавя, че Цветан Гунев колективно и демонстративно е бламиран от колегите си от УС на БНБ, които сигурно се надяват той да излезе виновният, въпреки че ни е известно, че той е бил жертван, за да се задълбочи банковата паника и КТБ да фалира. Тази фаза от сценария вероятно е била решена в Росенец на 14.06.2014 г., по време на срещата на И.Искров с хора от кръга на ДПС. Въпросът на Валери Симеонов за смисъла на тази среща не получи отговор от И.Искров на 29.10.2014 г., но той потвърди, че има доказателства, които може да представи, вкл. и на журналисти.

 

- Колко дела водите?

 

- Нашата организация „Ние, гражданите”, чието лице сме Даниел Божилов и аз, води 3 дела. Едното е срещу намаляването на капитала, второто е срещу отнемането на лиценза, третото е срещу продължаването на специалния надзор. Като по последното дело страна сме само ние. На 2 април е делото за капитала, намален от БНБ.

 

С всичките тези дела искаме да разберем законно ли е отнет лицензът, не спорим има ли кражби или не, искаме да разберем има ли виновни. В основата на отнемането на лиценза са обезценките, заради които се получи тази „капиталова дупка”. Нашето желание е да изясним или чрез независима експертиза да ни отговорят как са достигнали до тези обезценки и дали те са икономически обосновани и справедливи, тъй като за определянето им е приложена методология, за която няма правилник за приложение и която ще се прилага в ЕС от 2018 г. И точно този въпрос се оказва най-голямата тайна в държавата, включително и за политиците и депутатите, защото всички решения на съда, който е дирижиран, водят в посока, че дело по същество няма да има. Наши членове се обзалагат, че при „правилно” решение по делата за КТБ ще имаме гарантирана кандидатура за член на Конституционния съд.

Разполагаме с много документи, които получаваме от наши членове с различни занимания и професии, включително и от такива, които са на висока административна длъжност в търговски банки и в самата БНБ. Засега ни липсват само части от окончателните доклади на одиторските фирми. Искам да изясня нещо: няма одитори по казуса, няма ревизия. По анализите в КТБ са работили консултанти въз основа на строго конфиденциални консултантски договори, в които на фирмите се възлага и те приемат да направят анализ и преглед на определени кредитни експозиции, като във всичките три договора изрично е записано, че техните анализи не представляват финансов одит, счетоводна информация или всякаква друга информация, която да бъде използвана за финансови баланси, финансови отчети, за пред съдебни и всякакви други институции. Записано е, че ръководството на банката поема пълната отговорност за прилагането на счетоводни политики и изработването на финансови отчети и баланси и че консултантите не само не гарантират никаква надеждност, сигурност и истинност за анализите, които ще подадат, но дори няма да изразят и мнение по тези въпроси. Нашият въпрос, на който не отговориха нито на 29.10.2014 г. на заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, нито в парламентарната зала на 31.11.2014 г., нито по време на анкетната комисия тази седмица, е кой носи отговорност за определянето на окончателните размери на обезценките и последните осчетоводени цифри, които формират баланса на банката към 30 септември 2014 г. Ако разгледате приложенията на тези консултантски договори, ще видите начина, по който са определени кръговете от фирми, които ще се анализират. Всяка фирма е получила между 42 и 44 фирми, които са „спуснати” от квесторите, респективно от БНБ, като 85-90% от трите извадки включват фирми, които са за придобилото известност в обществото проектно финансиране. На тримата консултанти са им дадени и кръг от фирми, които са извън тази извадка. Сред тях са оформени три групи – фирми от холдинга ТИМ – Фининвест, Химимпорт, Бългериан Еъруез Ко, Велкрафт Асет Мениджмънт; фирми от групата Литекс – Литекс Мотърс и др. Критерият за избор на тези дружества е различен от този, формирал групата на инвестиционните компании.Това са нормални български фирми, които плащат данъци, имат производство в България, плащат данъци и подават годишни баланси и финансови отчети. Очевидно е, че някой живо се интересува от картината в тези фирми, особено ако са преценени като силни и „независими” от администрацията, т.е. са по-резистентни и неподатливи на административен и политически рекет. Проверката им води до акумулиране на информация, която е фирмена тайна и която може да се използва и за други „полезни” цели.

 

 

Следва продължение на интервюто

 

Даниела Николова

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 72| 17398 |29.03.2015 Цветан Василев: Поискаха ми да прехвърля безвъзмездно активи. След като се опълчих, предизвикаха кризата в КТБ . 60| 11043 |19.01.2015 М. Андреев: Където се появи ДПС, на секундата започва далаверата . 37| 16247 |10.10.2014 Доц. Кръстева: Бойко води играта като по ноти и всички му се хващат . 48| 10082 |28.08.2014 Д. Горчева: АНТИпаметниците като пред НДК подменят историческата памет

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads