Реклама / Ads
5| 9023 |11.11.2007 ЧЕРНО И БЯЛО

Ще се приватизира ли Национален парк Рила?

.
Националният парк Рила прилича на разграден двор. Кой и как ще гарантира спазването на закона и закрила на обществените интереси в него питат повече от два месеца от Коалицията „За да остане природа в България", обединяваща над 30 природозащитни организации, граждани и експерти.
 
Преди това те многократно припомнят на институциите, граждани и инвеститори, че

Рила приютява 1/3 от флората на България,
2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Формира около 3,61% от водните ресурси на страната, 9,40% от водните ресурси на реките Струма и Места, 5,62% - на река Марица и 8,27% от водните ресурси на река Искър. Националният парк е разположен върху едни от най-богатите райони на повърхностни води в България. Половината от софиянци пият от водите на Рила.
rila-2.jpgНа 11 октомври т.г. Националният парк "Рила"  получи сертификат за пълноправно членство в мрежата PAN Parks. и беше домакин  на юбилейната международна конференция на едноименната Фондация  по повод десетгодишнината от нейното основаване. Форумът се проведе в Разлог под мотото "Дни на европейската дива природа". С това българските пълноправни членове на мрежата станаха два - със сертифицирания преди пет години "Централен Балкан", а България - единствената страна в Европа с два парка в семейството на PAN Parks. То избра България за начало на поредица от събития, посветени на този юбилей, заради изключително богатото и добре съхранено биоразнообразие на България, както и поради факта, че сме първата и единствена страна в Европа с два парка в мрежата на PAN Parks. Получаването на сертификат означава, че двата ни национални парка са покрили петте основни критерия за членство: природни ценности и съхранена дива природа, нейното дългосрочно опазване и управление, добро управление на посетителите, създаване на стратегия за развитие на устойчив туризъм и наличие на местни бизнес-партньори, притежаващи сертификат на PAN Parks.
Същевременно от Коалиция „За да остане природа в България" отекна зловещият въпрос
Ще се повтори ли Банско отново?
Поставиха се редица питания  относно законността на новия лифт от Супер (Нисък) Боровец, чието строителство започна на 8 октомври т.г. Потърсиха се отговори на въпроси от институциите, които касаят съдбата на Национален парк Рила след започналото строителство на незаконни пътища и ски писти в него. Широко известно е, че отговорните институции нямат възможност и желание да окажат контрол за спазване на законите в ски зона Банско в Национален парк Пирин. Примерът от Банско ясно показва, че ски курортите са преди всичко възможност за пране на пари и бързи печалби. Същевременно „Рила буфер" бе за пореден път отложена за приемане като защитена зона поради инвеститорски интереси.
Попадат ли части от проекта Супер Боровец в защитени зони „Рила" и „Рила буфер" по Директива за хабитатите и в защитена зона „Рила" по Директива за птиците? Ако попадат, направени ли са оценки за съвместимост с целите на обявяване на тези защитени зони? Ако тази процедура бъде нарушена, българската държава ще бъде осъдена да плаща милиони евро санкции. Ако апортната вноска на 2000 дка земя в „Рила - Самоков 2004" се окаже нищожна, това може да повлече нищожност на цялото дружество. В момента се води дело за 500 дка от апортната вноска, за която в с. Радуил се твърди, че Общински съвет Самоков неправомерно е апортирал тяхната земя. Спорна е законността на Подробния устройствен план на проекта „Нисък Боровец". Коалиция от 21 неправителствени организации внесе отрицателно становище, тъй като същият драстично нарушава Общия устройствен план на Супер Боровец. Освен това Областният управител и Прокуратурата протестираха решението на Общински съвет за Нисък Боровец. Д-р Владимир Топчийски от Еко Рила подчерта, че не е за пренебрегване и проблемът с водата: "От водата за пиене за Самоков и София ще трябва да се отнеме вода за 8 000 души, а отпадните води от тези 8000 души ще се изсипват над Самоков и оттам чрез река Искър в язовир Искър". Инж. Йордан Терзийски припомни: „Трябва да се направи и канализация за отходните води. В момента в Боровец има хотели, които са направени последната година, чиито отходни води не са заустени. Единствената пречиствателна станция в момента е тази на хотел Самоков, която не може да поеме повече. rila-3.jpgПречиствателната станция, която е построена на Боровец не е пусната в действие, поради грешки при проектирането и изпълнението, не е ясно дали може да работи ефективно."
Лифтът, на който се направи първа копка, преминал ли е процедура за оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда? Кой ще даде гаранции, че няма да се реализират апетитите на инвеститори и местни власти за навлизане на проекта Супер Боровец на територията на Национален парк Рила? Поради настоятелна кампания от неправителствени екологични организации, Супер Боровец беше спрян с Екологичната оценка на Министъра на околната среда и водите до границата на националния парк.  Въпреки това публично се заявяват апетити и намерения за навлизане в националния парк. Това би противоречало, както на Закона за защитените територии, така и на Плана за управление на Национален парк Рила. Публично известни са намеренията за промяна на статута при приемане на новия План за  управление след изтичане на този.
Многократно сме поставяли въпроса за ползите на местното население от подобни проекти за ски курорти. От „Еко Рила" - Самоков наблягат на опасността от пренебрегването на интересите на самоковчани. "Цялата леглова база, забележете над 8 000 места, отново се изнася вън от Самоков. Вместо местните хора да настаняват туристите в малките си семейни хотели, това ще правят големите инвеститори", обяснява д-р Владимир Топчийски от „Еко Рила". „Примерът с Банско показва, че местните печелят от продажба на земя, като губят възможности за развитие на устойчив алтернативен туризъм. Опитът ни показва, че тези позиции трудно се афишират публично поради страх у хората по места", допълва Цвета Христова от „За Земята".
В момента, освен Супер Боровец, незаконно и полузаконно се поставя началото на следните проекти за ски курорти на територията на Национален парк „Рила":

* Паничище - Езерата- Кабул - строят се пътища и лифт към Седемте Рилски езера без преценка за необходимостта от Оценка за въздействие върху околната среда, без Оценка за въздействие върху околната среда и без Оценка за съвместимост
* Искровете - подготвя се без участие на обществеността Общ устройствен план
* Картала - изгражда се незаконно разрешителни път и лифт.
* Семково - подготвя се документация и проект за нов ски курорт
rila-5.jpgНаблюдава се и тревожна тенденция на преминаване на обществени хижи, досега достъпни за обикновените граждани, в силни инеститорски ръце:
* хижа Скакавица - под аренда от Рила спорт АД
* хижа Рилски езера - под аренда от Рила спорт АД новата
* хижа под връх Мусала - БТС отказва информация кой, защо и с какви разрешителни извършва строителни дейности.
 По незаконно разширени пътища като Мусаленска пътека, и пътищата от Паничище към Седемте Рилски езера, въпреки изричните забрани за движение на моторни превозни средства, се движат багери, тежки товарни машини, бетоновози, леки коли, мотоциклети и четириколки. Предвид глобалното затопляне снегът намалява. Планира се да се правят нови водоеми за изкуствен сняг, дори във  високата част на планината за пистите Маркуджик 2 и 3.
От „Еко Рила" допълват, че „В момента се строят нови хотели на Боровец като се отнема от горския фонд около Държавно лесничейство - Боровец. Няма информация дали са законни или не".
Коалицията „За да остане природа в България" обяви започване на наказателна процедура за
незаконното строителство на Паничище, което се извършва под Седемте Рилски езера  в три защитени зони по „НАТУРА 2000", без да е направена оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в тях. Става дума за защитените зони "Рила" по Директива 79/409/ЕИО за птиците и "Рила-буфер" и "Рила" по Директива 92/43/ЕИО за хабитатите.» «оментира Александър Дунчев от Асоциация на парковете в България. И допълва: «Унищожават се приоритетни видове и местообитания. Проектът за ски курорт може да стане причина за неприемането на защитена зона Рила буфер». Природозащитниците посочват  решение на Европейския съд, с което осъжда Италия за аналогичен случай. На 20 септември 2007 г., за сходен проблем в италианския парк и защитена зона по „НАТУРА 2000" Parco Nazionale dello Stelvio, европейският съд осъди Италианската република, че не е изпълнила задълженията си по двете европейски директиви за екомрежата. Проектът за разширяване и преустройство на ски зоната на Santa Caterina Valfurva е осъществен, без да бъде подложен на подходяща оценка на въздействието му по отношение на целите за опазване на защитена зона. При неизпълнение решението на европейския съд следват санкции, които са за сметка на данъкоплатците. Закононарушителите биват принудени да възстановят нанесените на природата щети. Италия беше осъдена заради нарушение на европейските закони за Натура 2000, ще последва ли същото и за България заради Паничище, питат природозащитниците. Коалицията „За да остане природа в България" подготвя жалба до Европейската комисия за наказателна процедура срещу Българската държава поради нарушаване на европейските директиви за „НАТУРА 2000" в Национален парк "Рила". На 6 октомври, когато беше 49-тият ден след първия репортаж за незаконно строителство,природозащитниците изчислиха, че до момента дължим над 14 700 000 евро. Същият ден се проведе шестата теренна акция за запазване на Рила на Паничище. Поканен беше и  министъра на околната среда и водите да види с очите си нарушенията, настоява се той да разпореди спиране на строителството. По-късно гражданите се отправиха към Седемте Рилски езера и връх Кабул в района на проекта за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул" в поход в защита на Рила. Възможните санкции за България могат да достигнат стотици хиляди евро за всеки ден в нарушение ( За нарушение на законите за „Натура 2000" Франция е осъдена да плаща по 300 000 евро на ден, Полша е заплашена с 400 000 евро на ден, а на Германия е поставен ултиматум от 900 000 евро на ден.). Освен непосилните суми за ден се налагат санкции в допълнителни твърди суми в милиони евро(за Франция 20 000 000 евро).
В нарушението и на българските закони строителството на пътищата (общо 4: до х. „Пионерска", хижа „Рилски езера", временните пътища за изграждане на водоем и лифт), и лифт до х. „Рилски езера" се извършват без актуална оценка за въздействие върху околната среда. Нарушителите цитират разрешения издадени преди 10 години по реда на отменения Закон за околна среда  и води.

Строителството на път в Рила санкционирано - строителството продължава

На 20 септември МОСВ обяви, че е наложена санкция от 10 000 лева на кмета на община Сапарева баня, възложител на проекта за реконструкция на пътя хижа „Пионерска" - Паничище, тъй като се извършва без преценка на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда. Два дни преди това съобщение, кметът на общината, инж. Сашо Иванов, обяви по Българското Национално радио, че ще подаде възражение срещу акта и ще обжалва. Дори да бъде платена, санкцията е смешно ниска за увреждането на изключително ценна природна територия.„Санкцията за незаконното строителство в Рила не го прави по-законно, коментира Цвета Христова от коалицията За да остане природа в България и продължава: „В случай, че мерките се изчерпат с това единствено действие, то ще бъде измиване на ръцете от страна на МОСВ. За да има реален резултат и налагане на законност, институциите са длъжни да спрат изграждането на обектите до отстраняване на нарушенията." Коалицията настоява министърът на околната среда и водите освен да постанови спиране на строителните работи, да издаде заповед за спиране на дейностите по чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие, тъй като се засяга защитена зона Рила.

Потвърдена незаконност на ски лифт в Рила

В местността "Картала" край благоевградското с. Бистрица се строи лифт, без да има решение по оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС), съобщиха от коалицията "За да остане природа в България" на инициирана от тях дискусия. Те поискаха информация за проекта от Районна инспекция за опазване на околната среда и водите в Благоевград, която потвърди информацията. На дискусията  бяха поканени инвеститорът "Прима инвест БГ", кметът на Благоевград и Българо-американската кредитна банка, която финансира проекта, но те не се появиха. Това е вторият спорен случай в Рила, след като преди два месеца еколозите алармираха за строежа на лифт над Паничище. В "Картала", където има ски-писта и влек, са положени пилоните за нов лифт и пистата се удължава, засега с 200 м, обясни Катерина Раковска от организацията WWF. Подготвят се и нови просеки. Тя каза, че инвеститорът "Прима инвест БГ" е подал доклада си за ОВОС, но екоминистерството още не се е произнесло по него. Галина Манова от благоевградската екоинспекция каза, че заради запитването заедно с еколозите са направили проверка на терена и са установили, че се строи. Проверяваме цялата документация, чакаме данни и от инвеститора, за да можем да установим какви разпоредби са нарушени и как да ги санкционираме, обясни тя. Зам.-министърът на околната среда Чавдар Георгиев поясни, че в зависимост от резултатите, могат да бъдат наказани както инвеститорът, така и далите му разрешение. Често общините допускат да се започне строителство, без да са приключили одобрителните процедури, коментира той. След апорт община Благоевград е станала акционер в "Прима инвест БГ". В писмо до природозащитниците от общината обясняват, че решения за ски-база в местността има още от 90-те години. Местността "Картала" е в потенциалната зона "Рила - буфер" от "Натура 2000", така че проектът на "Прима инвест БГ" трябва да мине през специалната оценка за съвместимост с екомрежата, обясни Михаил Михайлов, началник на "Защитени територии" в екоминистерството. Той каза, че инвеститорът е уведомен за нуждата от такава оценка.

rila-4.jpg И в момента до границата и на територията на национален парк Рила се осъществяват следните нарушения:
- СТРОЯТ СЕ НОВИ и се разширяват пътища от Паничище до хижа Пионерска и хижа Рилски езера без необходимите разрешителни по Закона за опазване на околната среда;
- пътят, който на места е и граница на Националния парк, се разширява  за сметка на насипа, т.е. навлиза в парка от 1,5 до 4 м. Тези резултати от проверката на РИОСВ и Дирекция на Национален парк Рила и МОСВ не бяха оповестени, въпреки че проверката бе обявена публично на 21 август 2007 в сайта на министерството;
- изгражда се лифт от Паничище до хижа Рилски езера, от който 4 пилона (около 1 км) са на територията на парка, като се цитират разрешения отпреди 10 години, чиято давност отдавна е изтекла. В националния регистър на концесиите липсва информация да има договор за концесия за тази част от лифта която е в Националния парка, който е изключителна държавна собственост. Няма информация за актуална процедура по ОВОС.
- Освен че навлизат на територията на Националния парк, пътищата и лифтът засягат две защитени зони от мрежата Натура 2000  - Рила и Рила-Буфер. Неподлагането на специфичната оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие е поредното сериозно закононарушение. Увреждането на защитена територия (каквато е парк Рила) и унищожаването на защитени видове (каквито са отрязаните дървета) е престъпления по чл.278в от Наказателния кодекс.
"Незаконното строителство на територията на парка "Рила" продължава вече повече от месец след като коалиция „За да остане природа в България" изпрати сигнал до компетентните органи. „Можем да допуснем, че тези органи са или корумпирани или престъпно бездействат, затова изпратихме писмо до еврокомисаря по околна среда г-н Ставрос Димас, следващата стъпка е начало на процедура за санкции.", поясни Цвета Христова от коалицията.За ползването на изключителна държавна собственост не е учредена концесия, а инвеститорът и Община Сапарева баня своеволно навлизат в държавната собственост.Нарушителите не могат да разчитат, че могат да узаконят незаконно построените пътища и лифт.
Незаконното строителство над Паничище на територията на Национален парк Рила и незаконното строителство в ски зона Банско в Национален парк Пирин  дават основания да се съмняваме с доброто желание и възможности на компетентните органи да осъществят ефективен контрол върху инвеститори и местни власти при опазване на законите и природата в Националните паркове. От сдружение „Еко Рила" се опасяват, че увеличаването на легловата база над 8000 места (с толкова легла тръгна и Банско), ще доведе до последващо застрояване със ски писти и лифтове на Национален парк Рила, както се случи в Банско.

Мариела Илиева 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 11| 5513 |03.11.2007 Докато политиците се правеха на генерали, а генералите на политици . 4| 5308 |02.11.2007 Ако Purple бяха в София преди 20 години, държавата нямаше да е същата . 0| 5577 |01.11.2007 Скопие и Атина пак се ръфат за името Македония . 14| 5221 |30.10.2007 Бойко, Доган и другите или защо политическата свобода зависи от икономическата

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads