Реклама / Ads
0| 4350 |10.06.2022 АКТУАЛНО

Адв. Атанас Черногорски: Държавата няма да постигне целите си с новия закон за КПКОНПИ. Слага си “таралеж в гащите”

.
Адв. Атанас Черногорски
Целите на държавата по този закон няма да бъдат постигнати. Комисия и нейните структурите си слагат сами „таралеж в гащите” и това ще доведе до множество бъдещи проблеми. Този професионален анализ направи пред Фрог нюз адвокат Атанас Черногорски относно предложения законопроект за КПКОНПИ.

Припомняме ви, че неотдавна той бе член на КПКОНПИ, защитникът  отлично е запознат със законодателните регламенти по темата не само у нас, но и в чужбина. Ето какво допълни той: 

 

В така внесения законопроект са налице неясноти и непълноти,  които могат да доведат до образуване на дела в Конституциония съд и пред ВКС.

 

Въведени са широко тълкувателни принципи – „пропорционалност на намесата в личния и семейния живот“,  като дори  в допълнителните разпоредби на §1, т. 8 от ДР няма точно и ясно тълкуване на този термин. Подобни преценки се правят от Европейския съд за защита правата на човека на база ЕКПЧОС. Практиката е базирана на анализ на фактите по всеки отделен случай, въпреки че се прилага един и същи „тест“. Все пак трябва да се има предвид, че тя е обемна и всеки случай е специфичен.

 

Също така „политически неутралитет”- неясно как да се тълкува. В този случай лицата избрани за ръководители и служители в Комисията би следвало да не са били и/или  да не са членове на партии и политически организации ли?  С алинея 2,  че при разследване се спазват принципите на НПК,  по същество тази Комисия и нейните структурите  си слагат сами  „таралеж в гащите” и това ще доведе до множество бъдещи проблеми,  както за работата на Комисията, така и благоприятна среда за освобождаване от отговорност и неналагане на санкция на нарушителите по този закон.

С това освобождаване от отговорност смятам, че  целите на държавата по този закон няма да бъдат постигнати.

 

Няма яснота и разделение за  приложимост на процесуални разпоредби в АПК и НПК, в административните производства, които ще води Комисията, както и наказателните такива,  включително и  други действия по специално законодателство – ЗСРС и др. 

Не става ясно в коя част от своята дейност служителите на Комисията за противодействие на корупцията ще прилагат разпоредбите на НПК и в коя не.  

Тази неяснота ще отвори твърде много въпроси,  относно следните обстоятелства по приложимо законодателство при извъшванена дейности извън разследването и при проверка, анализ, преварителна проверка, момент на първо процесуално действие,  моментално  образуване на производство срещу конкретно лице и др.

 

Също така,  следва да отбележа, че както в този закон, така и в други при изпълнение на функциите на служителите се налага термина, че те действат по „вътрешно убеждение”.

Считам, че налагането на този термин „вътрешно убеждение“,  следва в  §1 от ДР да има по-ясна разпоредба, отразяваща  детайлното  му тълкуване. Липсата на такава, ясно и изрично тълкуване на термина „вътрешно убеждение” създава предпоставки /което в  момента виждаме и в дейността на Прокуратурата/  за създаване на  форма за  оневиняване на проверяваните  или разследвани лица или създаване аналогично именно в тази институция на корупционни практики  от служителите й.

 

         В така изготвения проект на Закон за противодействие на корупция отново се забелязва липса на разпоредби по какви критерии, методика, поднормативен акт, правилник, инструкция  или субсидиарно прилаган друг нормативен акт, регулиращ този род обществени отношения, ще бъде извършен анализ на прихода, разхода дохода, цена на придобиване на имущество на лицата обект на проверка или разследване.

Отново е налице предпоставка за създаване на условия за дискриминация на база социален статус и обществено положение при анализите на лицата и техните доходи, приходи и разходи по Закона за противодействие на корупцията и по бъдещия Закон за отнемане на имущество или изменение на сега действащия ЗПКОНПИ.

 

С така предложения закон не се предлага нов Закон за отнемане на имущество и в този случай при условия, че старият и приет ЗПКОНПИ продължава своето действие с тази си сега действаща редакция и конкретно прилагането на според мен противоконституционните разпоредби на чл.142 и чл.148, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ,  относно  пазарната стойност на оценка и отнемане на имущество е налице отново нарушаване на Конституцията наличие на дискриминация на база социален статус между властимащи лица, на които ще се приема цена на придобиване отразена в документите им за собственост, и на проверяваните лице в производство по отнемане, на които се прилагат цени на придобиване по хипотетично избрани цени от служители на КПКОНПИ и на виртуални  пазарни стойности .

 

Ако принципът за  оценка и анализ на имуществото състояние, който се ползва за лицата обект на проверка за отнемане на имущество, се приложи върху всички властимащи лица, то,  за всички ще е налице несъоветствие в размер на повече от 20 000 лева и тяхното имущество ще е предмет на конфискация и ще са клиенти на Прокуратурата.

 

Защо господа и дами народни представители, за вас ще са в сила едни правила за оценка и анализ на имущество,  а за всички останали, гражданите и обществото -  други ??????

 

         Не следва да се забравя,  че в чл. 6, ал.2 от КРБ  не се допуска дискриминация на база социален статус и обществено положение,  което имат лицата от изпълнителната, съдебната и законодателната власт  и другите физически лица по Закона за отнемане  на незаконно придобито имущество.

 

         Считам, че е налице и непълнота в §9, т.5, б.В от ДР на ЗПК , както и  че се създава опасен прецедент от иземване на функции по разследването на органите на МВР и предоставянето им на Комисията за противодействие на корупция.

В така предложената редакция на промени в НПК се изземват функции по разследването на данъчни престъпления,  длъжностни престъпления и икономически престъпления от МВР, НСС и следствени отдели при Прокуратурата  и се предават в правомощията и компетнцията за разследване на органите от новосъздадената Комисия за противодействие на корупция.

 

Налице са обстоятелства за възникване на предпоставки от създаване на една мегаструктура, разследваща и индиректно контролираща изпълнителната, съдебната и законодателната  власт  при формиране на своите заключения на база „ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ” или е налице неволен или умишлен пропуск в  разпоредбата на §9, т.5, б.В от ДР на ЗПК, като в третата хипотеза след думата „Наказателен кодекс“ е изпусната буквата „ И“,  а вместо нея е сложено тире.

 

         В заключение бих казал, че приемането на новия Закон за противодействие на корупцията и на нов  Закон за отнемане на незаконно придобито имущество или поправка на ЗПКОНПИ,   следва да вървят заедно, а не разделно . 


 Искам да посоча, че предмет на коментара ми е внесеният  текст на „Закон за противодействие на корупцията“  на 09.06.2022 г.  в Народно събрание, но не и на нов Закон за отнемане на имущество  или Проект за изменение на досега действащия ЗПКОНПИ, в частта му относно отнемане на незаконно придобито имущество.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 15| 14576 |20.01.2022 Георги Атанасов: Премиерът Петков е абсолютно прав, националната кауза няма нищо общо със свастиката… . 20| 44140 |06.12.2021 Георги Атанасов: Шайката и прокуратурата готвят мека „гражданска война“ . 16| 29442 |05.12.2021 Атанас Атанасов: Какво значи да преглъщам Бойко Рашков, може само да го тестват . 18| 36462 |22.11.2021 Георги Атанасов: Бойко, спри парите за „мисирките“! Направиха те за смях…

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads