Реклама / Ads
8| 7026 |31.08.2020 АКТУАЛНО

Българската морска индустрия....... sink or swim?

.
Спомням си, преди повече от 10 години обсъждахме с приятел родната морска ситуация, когато аз проникновено заключих: „Политиците нанесоха непоправими щети на шипинга и ще става още по-кофти.“ Моят събеседник /слагам го в топ 5 от хората, които разбират морския бизнес у нас/ с усмивка каза: „Ама ти си бил голям оптимист“. И двамата отляхме от чашите за бог да прости българската морска индустрия.

От години морската ни общност повтаря…. „искаме Морска стратегия/?/“, като че ли, първо: има кой да я направи; второ: магически ще реши проблемите; и трето: ще стресне политиците да започнат да мислят държавнически.

 

Очевидно, да очакваме от настоящите рояци „калинки“ да сътворят нещо е кауза пердута; виждаме как бездарстват волно на тема конституция, та да очакваме компетентно отношение към морския проблем.

 

Принцип на действие на управляващите от десетилетия е:  Don’t ask! Don’t tell! (Не питай! Не казвай!)……. и керванът си върви, медиите не „лаят“; е… тук-таме има и гласовити. Резултатът ….. падаме и затъваме все повече в керфафъла /чуждицата e обяснена в предишната статия/.

 

Но……………. щом има МОРЕ има и искрица надежда; морето охлажда яда ни, кара ни да запазим спокойствие, да търсим решение и да действаме; сигурно моят приятел би го определил като „оптимизъм на дъното на морето“, но си струва един последен опит?

Реших временно да отложа написването на книга със заглавие „Аутопсия на българския шипинг“, което ще бъде едно послесмъртно изясняване на причините и причинителите на тази смърт. Да се знаят!

 

Свидетели сме на сериозно недоволство, което расте в гняв. Обществото иска промяна; иска компетентни хора да застанат начело на държавата. Целта на тези две статии е да привлека вниманието на аудиторията и особено на следващите политици и министри в целесъобразността от приемането на тезата: изготвяне, обсъждане и приемане на Национална морска политика, която да бъде насочена и правилно приложена към използване на нашето море с цел получаване на оптимални резултати с наличните и потенциални ресурси. Трябва да се положат необходимите усилия, за да може обществото да разбере и оцени значимостта и потенциала на морската индустрия към българската икономика.

 

Разделил съм тази статия на две части. Първата – кратко въведение на Морската политика /МП/ в България и Европа; какво е МП и нейните елементи; връзката с морска стратегия. Втората е план за действие в случай, че някой от виртуално възможните бъдещи политически фактори прочетат написаното.


Морска политика - Европа

В Европа всички морски държави още през средата на 90 години осъзнаха, че са необходими сериозни законодателни промени, за да посрещнат предизвикателствата на либерализацията и глобализацията на световния морски транспорт. Промените се извършваха постепенно, разглеждаха се опции за отворени или паралелни регистри, въведоха се тонажни такси, намалиха се регистрационни такси, въведоха нулеви данъчни ставки за моряците, администрациите на флага станаха едни истински партньори на корабособствениците при изработване на редица нормативни документи изисквани от новите конвенции.

 

Целта на всички тези мерки бяха корабособствениците да оползотворят тези придобивки и ноу хау в развитие на качествен и конкурентен флот.

Резултатите?.... Повече от добри за индустрията, хората и околната среда.

 

Морска политика - България

Такава просто липсва. Направените преди 15 години опити за изготвяне на Морска стратегия /?/, бяха шокиращо некомпетентни и логично бяха игнорирани.

 

Има издадена също Интегрирана Транспортна Стратегия за периода до 2030 г. /245 стр/, където за морския транспорт са отделени 17 странички съдържащи главно статистика, списъци и таблици. Липсва най-важното, а именно определяне на цели и приоритети, както и предписания на действия за постигане на целите и мобилизиране на ресурси за изпълнение на действията. Това е защото липсва действаща морска политика, която е основата върху която да се изгради всяка една стратегия.

 

Като член на ЕС трябва да се съобразяваме и спазваме насоките за интегриран подход към въпросите на морската политика. Има много професионално написани материали и е необходима сериозна просвета не само на българските законотворци, но и на интересуващото общество.

 

Какво е Национална морска политика?

Национална морска политика е набор от общи правила и регламенти, които формират база за вземане на ежедневни решения с цел постигане на координирано и рационално използване на всички морски активи на държавата за реализиране на максимална полза на националните интереси.

 

Тази политика трябва да обхваща всички дейности, където се използват морски пространства, активи и морски ресурси.

 

Способността или средствата на държавата да използва тези морски активи и ресурси правилно, може да превърне България във водеща в региона морска държава с модерно интегрирано законодателство.

 

Връзката между Морска политика и Морска стратегия

Стратегията представлява подкомпонент на националната морска политика. Това са планове изготвени от различните индустрии свързани с морския бизнес, за да постигнат организационните цели и задачи на съответния бранш в съответствие с приетата национална морска политика.

 

Казано с две думи…..  стратегиите са насочени към действия, докато политиките са ориентирани към решенията. Без решения няма действия.

 

Или казано просто ….. не можем да поставим каруцата пред коня, т.е. да изготвим стратегия преди да имаме морска политика.

 

За да можем правилно да определим елементите на националната морска политика, необходимо е да се вземат пред вид и препоръките на Европейския Съюз при изготвяне на Интегрирана Морска политика /Синята книга/.

 

Какво са национални интереси?

Националните интереси са силно обобщени понятия или елементи, които представляват непреодолими нужди на държавата, включително самосъхранение, независимост, национален интегритет, военна сигурност и благополучие за народа.

Елементи на Националните морски интереси

§  Морска отбрана

§  Морска търговия

§  Експлоатация на морските ресурси

§  Туризъм

 

Очертаване на рамкова морска политика

Тази рамка трябва да включва всички морски сектори като:

§  опазване чистотата на морската среда

§  корабоплаване,

§  пристанища,

§  корабостроене и ремонт,

§  морско оборудване,

§  драгиране,

§  офшорни дейности (нефт и газ),

§  дейности обслужващи морския сектор,

§  яхти, рибарски кораби и риболов,

§  краибрежни ферми,

§  управление на морския трафик,

§  морска инфраструктура и др ...... и разбира се стълбовете на морския прогрес:

§  образование и обучение.

 

Сега всеки отрасъл се регулира със собствени, специфични закони и правила; често развитието на даден морски отрасъл води до конфликт с друг.

 

Необходима е една консолидация и хармонизиране на всички закони и правила свързани с морската индустрия.

 

Туризмът е една от най-големите индустрии в страната. Плажовете и морските курорти представляват едни от основните атракции и този ресурс трябва да се използва разумно и в пълна степен в полза на икономиката на България. Такива съоръжения на плажа предоставят възможности за спорт и отдих, толкова жизненоважни за здравето и благоденствието на нацията.

 

Цели на Националната морска политика

§  Да създаде подходяща законодателна сфера в която морския сектор да получи устойчиво  развитие* с цел подобряване на социално-икономическите условия в страната

 

§  Да генерира работни места за българи

§  Да осигури безопасност и сигурност на работещите в тези сектори

§  Опазване на природната среда от дейността на морския сектор

§  Достъп до конкурентни, надеждни морски услуги и развитие на мултимодални схеми

§  Развитие на пристанищата и тяхната сигурност

§  Създаване на реални условия за регистрация на кораби под български флаг

§  Създаване на стабилна и надеждна правна система

§  Създаване на морски специалисти, подготвени по най-добрите международни стандарти......

 

*Устойчиво развитие е развитие, което посреща нуждите на настоящото, без да компрометира възможността на следващите поколения да посрещнат също техните нужди.

 

План за действие

1.     Постигане на политическа воля

Липса на политическа воля е най-често цитираното клише, когато правителството не предприема действия. Умен човек е характеризирал този „феномен“ като: "най-хлъзгавата концепция в политическия лексикон", наричайки го "задължително условие за успех на политиката, което никога не може да се идентифицира, освен когато отсъства". ... Смислено и точно.

 

Необходимо е политиците, които вземат решения да се съгласят, че българската морска индустрия е достигнала статут на криза и проблемът изисква действия на правителството. Формирането на голяма политическа коалиция около еднозначно определение на проблема е може би най-ясният сигнал за постигане на потенциално ефективно политическо решение.

 

Предупреждение: възможно е да има лъжлива или илюзорна политическа воля, съсредоточена върху краткосрочни поправки или размиване на действията чрез създаване на работни групи или комисии, за да се разсее обществеността или да се създаде илюзия за действие. Истинската политическа воля включва ангажираност с реални решения и резултати.

 

2.     Ръководител на проекта НМП

Избор на правилния човек - най-трудният момент. Проектите не се провалят, хората ги провалят. Мой съвет: ръководителят трябва да има солидно образование, да е разпознат и уважаван от морските среди и разбира се, като минимум три основни, ключови умения, и това са:

 

§  Опит в морската индустрия

§  Компетентност /в неговите разновидности/

§  Отношение /проактивен ли е индивидът; способен ли е да мисли за сценарии от различни гледни точки; дали е уверен и способен да комуникира на всички правителствени и държавни нива и др./

 

Да има статут – Зам. министър по водния транспорт.

Отчет - да изготвя ежемесечни доклади пред министър председателя; тримесечен отчет пред Народното събрание; редовни медийни брифинги; прозрачност - всички отчети за развитието на НМП да са достъпни и до обществото.

 

3.     Сформиране на работна група –  да се включат представители от всички министерства /ниво - минимум зам. министри/ плюс представители от съответните браншови морски/речни организации. Задължително трябва да участват и представители на висши учебни заведения свързани с морската индустрия.

 

4.     Пълна реконструкция на ИА „Морска администрация“; преместване на централата от София във Варна  или Бургас, както и сериозно оптимизиране на щатните бройки /разбирай… съкращаване/; нова концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "виртуално гише" и т.н. Впрочем идеята за преместване на морска администрация е от 2012 г., но като няма политическа воля, колко му трябва на един министър да се откаже.

 

Наличието на компетентна и мотивирана Морска администрация е от първостепенно значение за успеха при изработването на Национална морска политика.

 

5.     Срок за изработване на Национална морска политика – при ясно заявена и отстоявана политическа воля, както и правилен подход и подбор на човешки ресурс…. 2 години е работим срок плюс 1 година обществени обсъждания и „фина настройка“, т.е. за 3 години може да я видим в действие. 

 

Заключение

Предизвикателство пред изготвяне на Национална морска политика е факта, че практически всеки основен въпрос свързан със сигурността на държавата, опазване и съхранение на околната среда, енергетика, промяна в климата, провеждане на научни изследвания и новаторство, създаване на работни места, международна търговия, транспорт и логистика, има отношение към морското дело.

 

Само чрез разработване и прилагане на добре обмислена и ефективна Национална морска политика ще можем систематично да разпознаваме полезни взаимодействия или неефективности между различните сектори свързани с морската индустрия.

Стен Буков

Морски консултант

Август 2020

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 15| 12446 |29.09.2019 Милиони от Българската банка за развитие отиват във фирми , близки до ДПС . 20| 19735 |30.03.2019 Илиан Василев: Дъното на българската журналистика беше постигнато по Панорама с Цветанов . 3| 11326 |07.03.2019 Сайт в Брюксел: Българската рецепта как се затваря устата на разследващ журналист . 4| 6237 |15.09.2018 ”Ню Йорк Таймс” и ”Вашингтон пост”: Българската полиция задържа журналисти, разследващи измами с еврофондове

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads