Реклама / Ads
8| 10121 |07.12.2018 АКТУАЛНО

Проф. Георги Касчиев: Къде са милионите, неизразходвани за преработка на опасното ядреното гориво?

.
Проф. д-р Георги Касчиев
Къде са огромните средства, които не са изразходвани за изпращане на предвидените количества ОЯГ за преработка? На каква база са изчислени, колко са, съхраняват ли се в специална сметка в Министерство на Енергетиката под контрола на министър Петкова, както изисква Стратегията, или са изчезнали?

С това завършва статията на проф. д-р Георги Касчиев за Фрог нюз, която е озаглавил: АЕЦ Козлодуй: „Държавната тайна“ и националната сигурност.


Ето и цялата статия на професора:

 

В този материал коментирам задочната дискусия между евродепутата г-н Светослав Малинов и министър Петкова дали през последните години отработеното ядрено гориво (ОЯГ) от АЕЦ Козлодуй се изпраща за преработка в Русия в съответствие с изискванията, представлява ли това държавна тайна и т.н. Цитирал съм точните им думи и съм посочил източниците на информация, които са публично достъпни.


На 23 ноември т.г. в края на предаването „Лице в лице“ по бТВ, г-н Малинов запитва: (https://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/svetoslav-malinov-vazobnovjavaneto-na-aec-belene-shte-se-tretira-kato-nov-proekt.html) „ ...Вярно ли е, вярно ли е, че задължението, което България е поела и към самата себе си да изнася отработеното гориво ..., вярно ли е, че през последните две години, три години всъщност, то се трупа тихо и незабележимо на площадката на Козлодуй и правителството пести парите, които са нужни за да бъде изпратено за преработка?“


През следващите дни министър Петкова по най-гледаните телевизии категорично отрича това. Всяка изява завършва с призив към българските граждани да са спокойни.

 

Например на 24 ноември в предаването „Събуди се“ по нова ТВ (около 9:25), (https://play.nova.bg/programi/subudi-se/984351) водещата казва: ...вчера в предаването „Лице в лице“ той (Св. Малинов) попита вярно ли е, че ние не си извозваме там отработеното ядрено гориво както трябва, там към Русия, а го складираме на площадка Козлодуй? Министър Петкова светкавично отговаря: „Не е вярно, ние имаме договор с Русия, този договор предвижда извозването на това гориво на определена периодичност, така че нека да са спокойни българските граждани и господин Малинов разбира се“.


Малко преди това тя заявява; „категорично не приемам когато някой се опитва да въвежда в заблуждение хората“. Очевидно това не важи за нея, както ще стане ясно.
На 26 ноември в предаването „Лице в лице” по бТВ, на същия въпрос, г-жа Петкова заявява: (https://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/temenuzhka-petkova-ne-e-vjarno-che-otrabotenoto-jadreno-gorivo-prez-poslednite-2-3-godini-se-trupa-na-ploshtadkata-na-aec-kozloduj.html) „Краткият отговор е – не, не е вярно ... това, което г-н Малинов твърди не е вярно. ... горивото се извозва на определена периодичност ... българските граждани трябва да бъдат абсолютно спокойни“. Уточняващ въпрос от водещата дали последните две години ние си трупаме ОЯГ в България и не го изнасяме за Русия. Министър Петкова непоколебимо отговаря: „Не, не е вярно, не е вярно!“. Дочуват се приглушени изрази, че не е желателно тази тема да се обсъжда. Следва въпрос – тази периодичност държавна тайна ли е? Отговор: „Да“. В заключение г-жата заявява, че „сме за пример пред останалите ядрени държави по отношение на това как се справяме и с отработеното ядрено гориво“. Пример, но за това как се декларира едно, а се върши друго.


Какво представлява ОЯГ?

 

ОЯГ е ядрено гориво, чийто енергоресурс е вече изчерпан. То съдържа над 97 % от радиоактивните продукти, създадени в АЕЦ при деленето на тежките ядра или образувани при облъчването с неутрони. Някои от тях ще излъчват йонизираща радиация в течение на хиляди години. Поради това радиологичната заплаха от ОЯГ е много висока и то трябва да бъде надеждно изолирано от околната среда в течение поне на десет хиляди години.

 

След изваждане от реактора ОЯГ се премества в басейните в близост и след охлаждане в продължение на 3-5 години се транспортира в междинно хранилище. Срокът на съхранение в последното е ограничен (примерно 50 години), защото корозията и другите процеси на деградация не могат да се избегнат, а само да се забавят.

 

В света има два подхода какво да се прави по-нататък.

 

При първия (разработен за военни цели) ОЯГ се преработва, като се отделят плутоният, уранът и високоактивните продукти на деленето. Последните се смесват с разтопено стъкло и се затварят херметично в метални контейнери. След като поизстинат се връщат обратно (за нас след 2025 год.) и трябва да се съхраняват десетки години в специално хранилище, докато изстинат под определена температура. След това единственият начин е да се погребат „вдън земя“ – в специално (крайно) хранилище.

 

При втория подход, след междинното съхранение, без да се разрушават, касетите с ОЯГ трябва да се погребат в крайно хранилище.

 

И двата подхода изискват изграждане на крайно хранилище на няколкостотин метра дълбоко под земята, което трябва да отговаря на редица много тежки изисквания. Смята се, че когато след хиляди години радиоактивните елементи все пак достигнат до нашата жизнена среда, те ще са се разпаднали до ниво, което вече няма да представлява опасност. Това разбира се е хипотеза и няма как да се знае отсега.


Какво се прави с ОЯГ от АЕЦ Козлодуй?


Съгласно първоначалните договори то се връща за преработка в СССР без заплащане. Поради нарастващи трудности СССР налага на сателитите си да изградят хранилища за временно съхраняване на ОЯГ. За последен път ОЯГ от АЕЦ Козлодуй е върнато в СССР през 1988 год., а през 1989 год. е завършено хранилище на площадката за съхраняване на ОЯГ под вода (мокро хранилище). Първоначално то е за гориво от малките реактори, с времето е преустроено и за ОЯГ от 5-6 блок.
6-те работещи блока годишно генерират около 90 т тежки радиоактивни метали (ТМ) в ОЯГ и с времето хранилището започва да се запълва. Решено е да се продължи старата практика и от 1998 год. отново се започва изпращане на ОЯГ в Русия, вече срещу заплащане. Мокрото хранилище има лиценз до 2024 год., към края на 2016 год. в него се съхраняват над 523 т ТМ в ОЯГ.


След спиране на малките блокове е решено да се изгради ново хранилище за сухо съхранение на ОЯГ от тях. През 2016 год. то е лицензирано и към края на 2016 год. в него се съхраняват над 87 т ТМ в ОЯГ от 1-4 блок.


Как е регулирано управлението на ОЯГ от АЕЦ Козлодуй?

 

Международните норми и изисквания са определени в Единната Конвенция за безопасност при управлението на ОЯГ и на РАО (Единна Конвенция) от 1997 год. и Директива 2011/70/Евратом. Основният нормативен документ у нас е Стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 год. (Стратегия), която се приема от МС. Първата редакция е приета през 2004 год., последната актуализация е предложена от Министър Петкова и е утвърдена от МС през септември 2015 год., като е изпратена на ЕК в предвидения срок https://me.government.bg/files/useruploads/files/dse/strategiarao2015.pdf).

 

Отбелязвам, че в телевизионните си изяви г-жа Петкова никога не споменава за този основен нормативен документ и за изискванията в него.


Какво е постулирано в Стратегията на МС от 2015 год.?


На стр. 22 е записано, че практиката на връщане на определени количества ОЯГ за преработка трябва да продължи. Посочва се, че основното предимство на този вариант е освобождаването на площадката на “АЕЦ Козлодуй” от ОЯГ.


На стр. 26 е записано: “Към настоящия момент, избраната стратегия, която ще продължи да бъде следвана е транспортиране на минимум 50 t ТМ годишно ОЯГ от „АЕЦ Козлодуй” за технологично съхранение и преработване.”

 

На стр. 57 - Разходите на „АЕЦ Козлодуй” за извозване на ОЯГ за технологично съхранение и преработка на 50 т ТМ се признават ежегодно в цената на електроенергията.

 

В Стратегията мъгляво е споменато, че за остъклените високоактивни отпадъци от преработката у нас ще трябва да се изгради крайно хранилище. От данните за страните с подобни ядрени програми прогнозирам, че изграждането у нас на такова „гробище“ ще струва около 4 млрд евро (или повече). Пари за него не се събират и не се акумулират. Българските граждани обаче могат да следват заръката на министър Петкова и да бъдат спокойни – няма те да плащат тези огромни средства, а техните деца, внуци и правнуци.


Държавна тайна ли е периодичността на извозване? Има ли други тайни?


В Стратегията се изисква извозване на минимум 50 т ОЯГ годишно за преработка. Това означава всяка година да се изпращат два транспорта с ОЯГ, като зимният сезон се изключва, има и други ограничения. Не може да се говори за периодичност, а за изпращане на два транспорта всяка година във време, съгласувано между всички страни по договорите. Естествено времето за извършване на транспорта не се оповестява, както и какво количество и какъв вид ОЯГ се изпраща и по какъв маршрут. Всичко друго може да се открие в публично достъпни документи, в това число:
- Финансови доклади на АЕЦ Козлодуй (https://www.bgenh.com – инвеститори), заверени от независим одитор, в които се посочва дали е изпълнено задължението да се извърши транспорт на минимум 50 т ТМ годишно ОЯГ за преработка в Русия;
- Годишни отчети на АЕЦ Козлодуй – указва се колко транспорта с ОЯГ са изпратени (https://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=info_center&p1=publications);
- Годишни доклади на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) – информират колко разрешения за извозване на ОЯГ са издадени (https://www.bnra.bg/bg/documents/annrep);
- Национални доклади за изпълнение на задълженията по Единната конвенция (https://www.bnra.bg/en/documents-en/conventions-en/reports-en/jc-reports). Съдържат пълна информация, представят се всеки три години, последният е от 2017 год.;
- Национален доклад за изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом - август 2015 год. Не можах да го открия на наш сайт, но е достъпен на: (https://www.nuclear-transparency-watch.eu/htdocs/wp-content/uploads/2016/06/NR/NaReBU.pdf). Вторият доклад трябва да е изпратен през лятото на тази година, но не се открива никъде.


В тези доклади е описано какви са необходимите документи за транспортиране на ОЯГ, способите и маршрутите за извозването му, има пълни данни за басейните и за хранилищата – капацитет, технология, технологични системи и т.н. Който се интересува какво представляват касетите с ядрено гориво да погледне 6-тия доклад по Единната Конвенция. На стр. 144 е описано обогатяването и масата на урана в различните касети за ВВЕР-440 (около 116 кг) и ВВЕР -1000 (400 - 435 кг), колко ОЯГ е извозено през докладвания период, какво количество се съхранява в АЕЦ Козлодуй и др. На стр. 104 е е описано как се извършва транспортирането - с баржа "Наутилус" на АЕЦ Козлодуй. Тя е екипирана за превоз на 8 контейнера с ОЯГ от ВВЕР-440 (максимум 240 касети, общо около 27,8 т ТМ) или от ВВЕР-1000 (максимум 96 касети, общо около 38,4 т ТМ).

 

Тази информация се предоставя в изпълнение на изискванията на Единната конвенция и на Директива 2011/70/Евратом за публичност и информиране на обществото. Намеците на г-жа Петкова темата да не се обсъжда са в противоречие с тях.


Кой отговаря за (не)изпълнението на Стратегията?

 

За изпълнение на изискванията на Стратегията непосредствено отговаря бордът на директорите на АЕЦ Козлодуй. Над него е бордът на директорите на БЕХ, като и двата се назначават от министъра на енергетиката. В Стратегия 2015 год. на стр. 66 е посочено: Мониторингът по цялостното изпълнение на Стратегията ще бъде осъществяван от министерство на енергетиката. Регулирането и контрола за спазване на изискванията и нормите за безопасно управление на ОЯГ - от Председателя на АЯР.

 

Извозва ли се ОЯГ през последните години както твърди Министър Петкова?

Анализът на документите показва, че до 2014 год. изискванията на Стратегията за изпращане на минимум 50 т ТМ в ОЯГ за преработка се спазват стриктно. Поради това съхраняваното количество ОЯГ в АЕЦ Козлодуй постепенно намалява от 942,7 т ТМ към 15.06.2005 год. до 803,7 т ТМ към 31.12.2014 год. (Прил. 4 на Стратегия 2015 год.).
През есента на 2014 год. Министър на енергетиката става Теменужка Петкова и оттогава е на този пост (без служебните министри). Резултатите са:
2015 год.: На стр. xiv от годишния финансов доклад (консолидиран, т.е. проверен от одитор) на АЕЦ Козлодуй: Не е извършен планираният превоз на ОЯГ;
2016 год.: На стр.xviii от годишния финансов доклад (консолидиран) на АЕЦ Козлодуй: Не е извършен превоз на ОЯГ;
2017 год.: На стр. xviii от годишния финансов доклад (консолидиран) на АЕЦ Козлодуй: Осъществен е един транспорт на ОЯГ с 232 касети от ВВЕР-440 (който съдържа около 27 т ТМ);
2018 год.: На технически съвет!!!, проведен на 08.02.2018 год. е взето решение, съгласно което през 2018 год. не се предвижда изпращане на ОЯГ за преработка. Не се обяснява как е възможно някакъв технически съвет да реши да не изпълнява това, което е решил МС, кой го е одобрил и т.н. От отчета за полугодието става ясно, че към 30.06.2018 год. не е осъществено транспортиране на ОЯГ, а в този за деветмесечието (5 таблици) не е казано нищо. С оглед невъзможността за транспорт през последното тримесечие и до доказване на противното приемам, че и през 2018 год. ОЯГ не е транспортирано.

 

Обобщение на фактите

 

По време на министерстването на г-жа Петкова, през последните четири години нормативното изискване на Стратегията на МС да се извозва за преработка минимум 50 т ТМ в ОЯГ годишно не е изпълнявано. През трите години нищо не е транспортирано , а през 2017 год. - само около 27 т ТМ. Без никакво съмнение това е станало с благословията на Министър Петкова, твърде възможно и по нейно нареждане. Нито една държавна институция не е упражнила контрол за спазването на изискванията на Стратегията на МС.

 

Обратно към задочната дискусия

 

Вярно ли е, че през последните години ОЯГ не се извозва? Отговор - Да, вярно е, но не през последните две или три години, а през последните 4 години!
Вярно ли е, че ОЯГ се трупа на площадката? Отговор - Да, вярно е. По моите изчисления количеството ОЯГ в АЕЦ Козлодуй от 803, 7 т ТМ към 31.12.2014 год. е нараснало до над 912 т ТМ към края на т.г.

 

Имаме си ключов министър, който систематично не е изпълнявал нормативните си задължения и вероятно за да прикрие това си позволява напълно да изопачава фактите и многократно да изрича доказано неверни твърдения. Така умишлено въвежда в заблуждение обществото, другите министри, политиците, нашите партньори от ЕС и т.н.

 

Разбира се,  министър Петкова може да е била подведена от подчинените си. От друга страна тя изтъкна, че е била одитор и чете внимателно договори и отчети. Значи няма как да не знае фактите! И познавайки ги отлично, министър Петкова с непоколебима увереност ги отрича и повтаря неверните си твърдения. Твърдейки, че категорично не приема когато някой се опитва да въвежда в заблуждение хората.

Аз не за първи път повдигам този въпрос .

 

На 29 януари т.г. на заседание на Комисията по енергетика в НС, в присъствието на нейния зам. министър г-н Жечо Станков, попитах защо не се изпълнява Стратегията (отразено в стенограмата). Отговор - ледено мълчание и неприязнени погледи.

На 15 май т.г. в предаването Референдум по БНТ изнесох данни, че ОЯГ през последните години не се извозва. Г-жа Петкова от телевизионните екрани увери гражданите да са спокойни, защото ОЯГ се съхранявало безопасно в АЕЦ Козлодуй.

През юли т.г. е подаден сигнал за неизпълнението на Стратегията до Президента, Премиера, Главния Прокурор, Министър Петкова и други, в което са изложени всички налични към този момент факти. Единственият отговор бе, че сигналът е препратен до Специализираната прокуратура. Досега няма информация дали някой нещо разследва.


В резултат от безпрецедентното неизпълнение на изискванията на Стратегията през последните четири години, количеството ОЯГ в АЕЦ Козлодуй е нараснало до над 912 т ТМ към края на т.г. Площадката постепенно се превръща в ядрено бунище и не се предлага никакво решение какво ще се реши прави в бъдеще. Тези действия създават реална заплаха за националната сигурност. Очаквам обаче г-жа Петкова за пореден път да увери българските граждани да са спокойни, защото това количество ОЯГ съдържа само: около 10 т плутоний, близо 1 т стронций-90, близо 1,5 т цезий-137, близо 1,7 т технеций-99 и други невинни неща.


След подобни прояви вероятно такъв политик не би могъл да остане на поста си във всяка що годе нормална държава. Явно не сме такава, след като г--жа Петкова продължава да е министър и непоколебимо да води страната към ядрено тресавище.


И накрая един тривиален въпрос към големите началници на министър Петкова и към прокуратурата – къде са огромните средства, които не са изразходвани за изпращане на предвидените количества ОЯГ за преработка? На каква база са изчислени, колко са, съхраняват ли се в специална сметка в Министерство на Енергетиката под контрола на министър Петкова, както изисква Стратегията, или са изчезнали?

 

Проф. д-р Георги Касчиев

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 5446 |19.11.2018 Проф. Слатински: Протестите са ръката, която удря по масата и казва Баста на корупцията! . 8| 11589 |14.11.2018 Само във Фрог: Пламен Георгиев ”мачка” шефа на ВКС, за да си гарантира ”светло бъдеще” . 19| 13566 |07.11.2018 Георги Георгиев: А що не дойдете с влака до Видин, г-жо омбудсман? Първа вдигнахте ръка за Пеевски . 13| 10374 |23.10.2018 Пламен Георгиев чадъроса Нели Кордовска за парите й от КТБ

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads