Реклама / Ads
6| 6747 |21.10.2014 АКТУАЛНО

Цв. Василев:Фарсът, който разиграва БНБ е нелеп и абсурден

.
Цветан Василев
Фарсът, който разиграва БНБ е нелеп и абсурден. Държат ЕПИК настрана от банката с нелепи административни хватки. Това каза мажоритарният акционер на КТБ Цветан Василев пред вестник "Банкеръ". Вижте какво още обясни той:
 

 -  Господин Василев, какво очаквате от оценката на одиторите предвид твърденията, че в докладите си те ще установят капиталова дупка в КТБ в размер на повече от 1 млрд. лева? 

 

-  От една страна, одиторският доклад по всяка вероятност ще установи онова, което е необходимо на прокуратурата, за да докаже гръмко тиражираните си тези, а от друга - ще даде достатъчно „основания" на БНБ да вземе сакралното решение за окончателното ликвидиране  на банката.При всички случаи това ще бъде един политически мотивиран доклад, базиран на „факта", че основната част от досиетата „липсват". Убеден съм, че причината за тази „липса" не е немарливост или преднамереност на отговорните за това служители на банката, а се корени в координираните вандалски действия на ликвидаторите на КТБ при поставянето й под специален надзор. В  „правната" кантора, обслужваща следствието и прокуратурата, несъмнено са налични копия от всички кредитни файлове и схеми с взаимовръзки,  педантично предоставени от услужливите кошаревски свидетели. Целта, както вече многократно съм отбелязвал, е една - подготовка на придобиването на безценица на всичко онова, което представлява интерес за ликвидаторите.

 

-   В последното си обръщение ръководството на КТБ посочи директно, че наложените от Централната банка крайно рестриктивни мерки са влошили състоянието на кредитния й портфейл и са я декапитализирали. Може ли изобщо да се говори за предприети оздравителни мерки в процедурата по специален надзор, след като всички (експерти, вложители, синдикати, работодатели) упрекват БНБ, че не е направила нищо оздравително в рамките на тази процедура?

 

-  По закон квесторите временно изпълняват функциите на представляващи на поставената под особен надзор банка до вземане на необходимото решение от страна на Централната банка. Такова решение нормално би следвало да мине през консултации и с предложение към акционерите, в случай че има надлежно установени изисквания по отношение на капитала. Такова беше и нашето желание - да участваме в истински и конструктивни преговори за решаването на създалата се ситуация. Арогантното отношение на управителя на БНБ и представителите на марионетното правителство на г-н Орешарски обаче отказаха какъвто и да било реален и навременен диалог.  Конкретно на въпроса - ако "оздравителните мерки", предприети от квесторите, се състоят в това  последните да се превърнат в изнесено звено на следствието и прокуратурата, да - банката е "по-здрава" от всякога. "Оздравителният" им принос за банката се разкрива по всевъзможни начини. Освен че се стигна до абсурда да не се разрешава погасяване на кредити за сметка на налични средства в същата банка, квесторите услужливо пропуснаха да подкрепят започналите още преди атаката срещу банката усилия на отстранения мениджмънт за защита на интересите на КТБ, наред с други, и в следните два важни казуса: По свикваното извънредно общо събрание на „Булгартабак Холдинг" по искане на миноритарните акционери срещу политиката на неговия мениджмънт и мажоритарния акционер, неглежиращи техните интереси; По защитата на интересите на КТБ като кредитор на единия от акционерите във фабриката „Юрий Гагарин".

 

-  В официалното си съобщение от 16 октомври БНБ пък казва, че "медийните публикации, свързани с разследване за пране на пари и други престъпления срещу собственика на "Бромак" ЕООД Цветан Василев, следва да се имат предвид изискванията за надеждност и пригодност, на които трябва да отговарят лицата, които пряко или косвено притежават или придобиват акции на банка, съгласно българското и европейското законодателство". Как ще коментирате започналото ново разследване срещу Вас за пране на пари? Не е ли това поредната причина да бъдете елиминиран от преговорната процедура?

 

-   Фарсът, който се разиграва пред всички ни, е толкова нелеп и абсурден, че е трудно да повярвам, че наистина се случва. Жалка е най-вече увереността на сценаристите, че мислещите хора ще повярват, че координация в действията им срещу мен, семейството ми и банката изобщо няма; че БНБ някак случайно научава от „медийни публикации" за разследвания за пране на пари и други престъпления срещу мен; че разследванията се стартират напълно независимо едно от друго и пр. Колко случайно, колко невинно, колко удобно.

 

-   Знаехте ли за водено срещу вас такова разследване в Лихтенщайн и/или Швейцария?

 

-    Не, разбира се. Това не е първият случай, в който се налага чрез медии да установявам, че са предприети действия от наказателно-процесуален характер срещу мен. Този път обаче - от друго от „обективните" остриета на атаката срещу мен - вестник "Труд. Нищо чудно, че редакторският му екип не е публикувал и до ден днешен опроверженията от моите адвокати срещу поредните инсинуации, намерили израз в това „сериозно" издание. Също толкова „сериозно" е  отношението на вестника що се касае до обслужването на финансовите си ангажименти. Колкото до конкретното „разследване", скоро ще стане ясно, че това е поредният технологичен брак на центъра за финансов инженеринг в лицето на българското следствие и прокуратура, които очевидно правят отчаяни опити да интернационализират своята дейност. В този смисъл едно международно интердисциплинарно изследване на тема „Aнализ на разходите и ползите (cost-benefit analysis) в процесуално- следствените действия на държавното обвинение по казуса КТБ" също не би бил излишен. Интересно е да се види стойността на разходите по командироване на прокурори и следователи от провинцията за обиски, подслушване, следене, за създаване на нови отдели, за използване на външни консултанти, за международни срещи  и др., като се сравни с броя на спечелените дела на български граждани срещу държавата в Страсбург - и най-вече с паричния израз на присъдените обезщетения и цената на всички тези „действия" на прокуратурата за българското  общество.


- Г-н Василев, имате ли съмнения в представителната власт на консултанта ЕПИК по отношение на останалите акционери, каквито твърдения в тази насока направи БНБ? И защо ръководството й заявява, че ЕПИК не е представил никакъв план и варианти за оздравяване и преструктуриране на КТБ и ТБ "Виктория", след като Вие самият, като мажоритарен акционер, го правите вече неколкократно? Сигурно сте прочели съобщението на БНБ, в което се твърди, че австрийският  фонд EPIC не е предоставил исканите от Централната банка документи, поради което не е допуснат до информация за КТБ, а това е задължително условие за започване на разговори за оздравяване на поставената под специален надзор кредитна институция?

 

-  Отношението към EPIC от страна на Централната банка ясно разкрива фрапантната зависимост на нейното ръководство, и в частност на гуверньора й, от тези, които проведоха активното мероприятие по съсипването на банката. Смехотворни са жалките обяснения на БНБ, че EPIC не представлявал надлежно акционерите в КТБ. Банковият регулатор явно бързо забрави основното обвинение към банката относно нейния непрозрачен капитал - именно поради участието на Оманския фонд чрез своя люксембургска компания.  Нелепите административни хватки, с които си служи Централната банка, целят да се държи консорциумът настрана, докато ликвидаторите не решат въпросите каква точно да е съдбата на банката и нейните активи. В тази връзка не бива да се забравя и саможертвената инициатива на главния прокурор по преструктурирането на банката - начинание, което беше бързо изоставено впоследствие. Сходна метаморфоза претърпяха и действията на Централната банка, и то на няколко пъти от началото на „кризата". Последният пример е  само отпреди няколко седмици. Тогава на среща с представители на EPIC, от БНБ декларираха пълна готовност за оздравяване на банката с обсъждане на конкретни параметри и стойности. Позицията на регулаторния орган обаче се преобърна за пореден път на 180 градуса, очевидно под диктовката на ликвидаторите, които поеха окончателен курс към фалиране на финансовата институция.

 

-  Бихте ли споделил какви са основните моменти в плана за оздравяване и преструктуриране? И какви според вас са реалистичните суми в подкрепа на банката, за които ЕПИК е упълномощен да преговаря?

 

-  В основни линии планът предвижда възстановяване на капитала на банката на нивата от преди кризата чрез изкупуване на определен обем кредитни експозиции, които подлежат на съгласуване и уточняване с Централната банка. Идеята е да се върви към реинтегриране на провизии, вместо към директно увеличение на капитала (или поне в преобладаваща пропорция в полза на първия подход). Логиката на тази стратегия е обусловена както от очаквания обем на провизиите, така и от вероятното намаляване на обема на активите. Това във всички случаи ще направи т.нар. „левъридж" на съществуващия капитал спрямо активите напълно приемлив - от порядъка на 8-9 пъти. Обезпечаването на новите акционери, освен с придобиването на мажоритарния пакет акции на банката, ще стане и посредством верижно придобиване на финансирани от банката активи, които могат да бъдат запазени до тяхната окончателна продажба в полза на стратегически инвеститори.

 

-  Как според Вас ще реагира БНБ предвид заявената вече от финансовия министър Румен Порожанов готовност за изплащане на гарантираните влогове? Ще избърза с обявяването на банката в несъстоятелност или ще поеме ангажимент да я отвори и впоследствие (при определени условия) да предприеме конкретни стъпки за оздравяването й?

 

- Нека изчакаме решението на БНБ. Не бих се наел да гадая какво ще бъде то предвид всичко, на което се нагледахме досега. В действителност възможността за частично контролирано изплащане на влогове съществува и сега, имайки предвид, че ликвидната маса в банката би следвало да е в размер между 300 и 400 млн. лева. Въпрос на прочит на закона е и възможността за временно финансиране на банката от страна на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, за да може да се намали напрежението сред вложителите. Съмнително е обаче дали това е сред приоритетите на Централната банка. Банковият регулатор същевременно трябва да отчита факта, че срещу страната вече има започнати наказателни процедури по повод  поведението на БНБ в казуса с КТБ.

 

Очаквайте продължение на интервюто.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 6| 11570 |21.07.2014 Д-р С.Георгиев пред Фрог: За ужас ще дойде момент, в който в България вместо болници ще има само хосписи . 62| 18323 |03.03.2012 Васил Левски: Който ни освободи, той ще ни пороби! . 56| 7801 |24.01.2011 Борисов за Първанов: Много внимание се обръща на човек, който си отива . 2| 5816 |05.11.2008 Блудният син на Осама, който не посочи точен адрес на баща си

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads