Реклама / Ads
71| 11471 |03.03.2010 ЪNDERGROUND

България и Русия винаги ще вървят заедно

.
Сан Стефанският договор
Русия е великата мощ на Земята, а България е великата мощ на Духовния свят.
 

Винаги, когато се чества Освобождението на България на 3 март, се изказват много мнения за ролята на Русия, както и на останалите Велики сили в драматичните и съдбовни събития между 1876 г. и 1878 г.

За никой не са тайна имперските амбиции на Петербург, както и ламтежите на Англия и Австро-Унгария към района на Балканите и желанието им да разплетат вечния Източен въпрос. Всички знаят, че още от средата на 1876г., след Априлското въстание, те решават да разделят българските територии и да прекроят Балканите; споразумението между Русия и Австро-Унгария в Райхщат, Цариградската конференция на Великите сили в края на 1876 г. началото на 1977 г., конвенцията от Будапеща между Русия и Австро-Унгария пак по същото време. На тези срещи се решава България да се раздели на две суверенни държави, Босна и Херцеговина да бъдат дадени на Австро-Унгария, България да бъде монархия, а Одринско да се върне на Турция и т.н.и т.н. Всичко е с намерение да стане факт при евентуална победа на Русия над Турция. Конкретните събития по нататък също са известни на всички; Руско-турската война, Одринското примирие, Санстефанския мирен договор, Берлинският конгрес, разпокъсването на България на повече от две части и отварянето на българският национален въпрос, който определя политиката ни и досега.

Има обаче факти от духовен аспект, които са напълно неизвестни на българската общественост и те касаят дълговечните отношения между България и Русия. На практика от тази гледна точка Русия действително си има имперски амбиции, защото е огромна сила, но зад тях се крие и нещо много по-важно и по-голямо.

България и Русия са навеки свързани в Духа. И тук ще цитирам д-р Вергилий Кръстев; „Изгревът”, т.1 стр.639, защото той го е казал пределно ясно: „Това което представлява Великая Русь и Свещенная Россия на физическото поле и на Земята като потенциал и сила; обширност на земя и пространство и мощ на човешки ресурси – това представлява Българският народ в Духовният свят като потенциал и сила. Защото тези два народа вървят заедно. Русия е великата мощ на Земята, а България е великата мощ на Духовния свят. Връзките на Русия и България са от памтивека – те са проявени в духовното поле, на физическото поле и се намират запазени в историческото развитие на тези две държави. Създаването на Българската държава и Киевска Русь, приемането на християнството от двата народа, приемането на българската писменост, падането на България под турско робство и преминаването на създадената българска култура в Русия и изкласяването след това на руската култура, са все семена посяти от българската писменост и култура. Съхраняването на тази култура, докато българският народ е под робство, е мисия на Русия, която се увенчава с Освобождението на България от турско робство. И тези връзки са създадени преди много векове, за да подготвят идването на Всемировия Учител на Земята именно в България.

Падането на българският народ под турско робство се дължи на гоненията на българската църква и българския елит срещу богомилите. Робството се яви като бич Божий за възстановяването на Божията правда. Богомилството е чистото Христово учение, онова на което се противопоставиха евреите преди 2000 г. Тогава Бичът Божий за тях бяха римляните и император Тит, който срина Йерусалим в 69 г.сл.Р.Хр., разпъна 60 000 евреи на кръст в две редици, по пътя, водещ от Йерусалим до морето и ги разпръсна по света.” Следващата еврейска държава е създадена след 2000 години през 1947 г. Бичът Божий за българите са турците и това възмездие продължава 500 години.

Винаги, когато са ме питали, защо българският народ има толкова тежка съдба и трудно намира своето място в света, отговарям по един единствен начин, който много трудно се възприема, но това е Истината и всичко друго просто няма значение.

1. В България се намира Агарта /място близо до езерото Бъбрека в Рила/ , един от входовете, чрез които става комуникацията с Невидимите „ангелски” светове. Затова това място е свещено. Други такива места има в Хималаите, такъв вход в Европа е и Мон Блан /Бялата планина/.

2. Българският език е подготвян 5000 г., за да бъде изнесено на него Словото на Бог за създаването на ядрото на шестата раса. Епохата, през която тя ще започне да се оформя започва през 1914 г. с навлизането на пролетната равноденствена точка в съзвездието на Водолей. Учението за нея е изненесено в България от Всемировия Учител в периода 1914 г.-1944 г. Следващият народ, на когото трябва да се предаде това учение е народът на Русия, защото има могъщ физически потенциал. В този смисъл един сее, друг жъне, и затова България и Русия винаги ще вървят заедно, независимо дали ни харесва или не. Засятото в България винаги дава своя плод в Русия и това е неизбежно. Неразбирането на този съдбовен факт носи единствено страдания и мъки на двата народа.

3. Св.Св. Кирил и Методий са родени и извикани на Земята, за да създадат единствената в света азбука, за целите на Християнството. Тя е поръчана, за да се преведат на нея църковните книги, на нея са писали богомилите и на нея в бъдещето е записано Словото на Бог за шестата раса. Това е единствената азбука, създадена за целта на религиозно учение и обслужваща главно духовни начинания. „Господ потърси дом за Себе си и изборът Му падна в славянското домородие, което Небето възлюби за Неговата Божествена добродетел. Затова ви пратих двамата Мои служители /Св.Св. Кирил и Методий/ да ви донесат радостната вест и да напуснете мрака на езическите богове. ”Призив към народа ми български, синове на семейството славянско” 1898г – виж текста в оригинал в постинга https://silvaantonydon.blog.bg/politika/2010/02/20/zashto-bylgarite-vinagi-stradame.496955 . В този смисъл славянин не е нито езиково, нито етническо, нито териториално понятие. В Първата българска държава през 8-9в. „словене”, са наричани християните, за да се посочи, че това са хора на Словото Божие, онези които славят Христос. По-късно и целият български народ приема Светото писание на родния си език. Затова славянството няма нищо общо нито с панславизма по време на царизма, нито с териториалното или езиково разположение на разнородните племена и държави в Източна Европа. Двете неща са напълно различни и трябва да се разглеждат под съвсем друг ъгъл.

4. В България през 10 в. Боян Мага, син на цар Симеон, създава учението на богомилите, за да се се даде гласност на истинското християнско учение; без ритуали, посредници, църкви, икони, пари и държавен контрол: християнството на Съвършените и чистите /катарите/. Защото последното послание на Христос след „Възлюбете врага си” е „И тъй, бъдете съвършени, къкто е съвършен и Небесният ваш Отец.”, Матей, гл.5-48.
Заради изгонването и преследването на богомилите българският народ изтърпя пет вековно робство. Това бе падението му, че не изпълни волята на Небето.
В същото време прокудените от нашите земи богомили поставиха началото на Реформацията в западния свят, краен продукт на която е създаването на западната демокрация и Съединените американски щати.

5. В 1864 г. в България се ражда Учителят, чрез когото Бог изнесе Словото Си и постави началото на Новата епоха, под името епохата на Водолей. Единствената страна, която се намира под знака и влиянието на съзвездие Водолей е Русия. България е под влиянията на знака на Козирог, който е предишният знак. В този смисъл Водолей за нас се явява втори, което в астрологията означава, че всичко материално за България на практика се свързва с Русия и символиката на Водолей.

6. През 1922 г. Учителят създава в България за първи път в историята на Земята Школа на Всемирното Бялото братство. Тя действа до 1944 г. В този период бе изнесено Словото.
Тогава по-голямата част от българите не разбраха какво се случва около тях и на 9 септември 1944 г. отново загубиха свободата си и нещата и символично и реално се пренесоха на северо-изток. Интересен е фактът, че салонът, в който Учителят е изнасял беседите си, както и цялото пространство, където са живели неговите последователи, наречено „Изгревът” и сега е на територията на руското посолство в София. И така ще бъде или докато задачата не бъде изпълнена, или докато не се загуби окончателно доверието на Невидимия свят и от нас не остане почти нищо.
Българският народ винаги е имал една единствена задача:
- Да подготви условията за приемането на Словото. /език, държава, азбука, христовото учение./
- Да приеме Словото
- Да приложи и разпространи Словото.

„Преди 2000 г. в Назарет се роди Синът, а в България през 1864 г. дойде и говори Бащата.” Затова да си българин означава да служиш на Бог, да изучаваш и да разпространяваш Словото Му, да не се съмняваш нито за миг. А Словото е предадено в 7-те хиляди беседи на Учителя, в повече от 300 музикални композиции, формули, молитви, и свещения танц на Паневритмията, изнесени на Изгрева в отворената за първи път на Земята школа на Всемирното Бяло братство.
Освобождението също се случи с тази цел, Небето ни даде втори шанс, ние и Русия да разберем какво ни предстои. Русия допусна тежки грешки със Санстефанския мирен договор, като не спази част от договореностите си с Австро-Унгария за Босна и Херцеговина и за двете обособени независими български държави. След това бе принудена от другите Велики сили и особенно от Англия, която получи за услугата си от Турция остров Кипър, да подпише Берлинския договор. Така България стана и зависима и още по-разпокъсана.Единството между двата народа бе разклатено.

По важното е обаче, че мисията продължава и днес и това е важно за всеки, защото представлява една велика привилегия. За тази привилегия, но и огромна отговорност нацията не знае почти нищо и си плаща скъпо и прескъпо.
Но това е Истината и тази Истина е съобщена още през 1898 г. в „Призивът към народа български....”, за който също не знае почти нищо. Защото Учението на Учителя не е просто философско, екологично, религиозно или пък сектанско послание, то дори не е човешко, независимо дали вярваме или не. И всеки, който има разум и сърце ще го разбере.
Защото там се казва и следното: „ Слабата черта на душата ви е общото разединение и разногласие, което спъва свято дело на славянския род...Това Ме принуди да сляза отгоре помежду ви, да се застъпя изново /1898г./ , да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, който е положил за вази безброй человечески жертви, това е свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни волята Му за ваша слава и славата на Неговото царство.”

Силва Дончева
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 28| 13288 |30.12.2009 Трудна година за България . 25| 13166 |14.12.2009 Страхът победи в България на 14 декември 1989 г. . 7| 13348 |10.10.2009 Безхаберието на България тласка гагаузите към Турция . 13| 12195 |25.09.2009 К. Парамов: Царски юпита прецакаха България с 1,1 млрд. долара?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads